Cookie / Süti tájékoztató
Kedves Látogató! Tájékoztatjuk, hogy a honlap felhasználói élmény fokozásának érdekében cookie-kat alkalmazunk. A honlapunk használatával ön a tájékoztatásunkat tudomásul veszi.
Rendben

Környezetvédelmi technikus

 • Képzési információk
 • Iskolák
 • A Szakma leírása
 • A képzés alapvető jellemzői

  Szakmanév

  Környezetvédelmi technikus

  Szakmajegyzék azonosító

  507121402

  Ágazat

  Környezetvédelem és vízügy

  Iskolai rendszerű képzési idő

  Alapfokú iskolai végzettséggel: 5 év; Érettségivel: 2 év

  Munkakör

  1. Szakmairány: Hulladékhasznosító és -feldolgozó: A hulladékgazdálkodás egy dinamikusan fejlődő iparág, amely biztos egzisztenciát kínál a szakirányon végzett technikusoknak, akik a fém-, a műanyag-, a papír-, az üveghulladék-, valamint a hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezések újrafeldolgozás és – hasznosítás területén látnak el műszaki és szakigazgatási – középvezetői - feladatokat. A technikus a hulladékgazdálkodási telephely létrehozása és működtetése során tervezési, szervezési, irányítási feladatokat lát el. Termelési és települési hulladékok gyűjtésével, szállításával kapcsolatos munkafolyamatokat tart kézben. A környezetvédelemhez kapcsolódó műszeres mérési feladatokat lát el. A hulladékhasznosítással és –újrafeldolgozással kapcsolatos adatokat gyűjt, rögzít, rendszerez és nyilvántart digitális eszközök felhasználásával. Gondoskodik a hulladékgyűjtő, -szállító, -válogató és -feldolgozó gépek, eszközök, berendezések biztonságos üzemeltetéséről. Ismeri és betartja a feladataihoz kapcsolódó környezetvédelmi és munkavédelmi előírásokat. Munkáját üzemben, laboratóriumban és terepi körülmények között végzi. A szakirányon végzett technikus elkötelezett, környezettudatos szemléletével sokat tehet a környezeti fenntarthatóságért. 2. Szakmairány: Igazgatás: Az igazgatás szakmairányon végzett technikus ügyintézési, többségében adminisztratív jellegű feladatokat lát el. Dokumentumot iktat, kiadmányoz, kiadmányozásra előkészít. Körlevelet, kommunikációs hírlevelet, közleményt, határozatot szerkeszt, irattári tevékenységet végez. Elektronikus úton nyilvántartja a környezet állapotával és a környezet terhelésével kapcsolatos - saját mérésekből, vagy a környezethasználók adatszolgáltatásaiból származó - adatokat. Térinformatikai rendszereket, táblázatot, adatbázist kezel. Jogszabályi előírások alapján környezetvédelmi adatszolgáltatást végez online felületen keresztül. Bekapcsolódik a településrendezési és fejlesztési folyamatokba, települési környezetvédelmi programot, jogalkotói tevékenység megalapozáshoz szakmai szöveget, környezetvédelmi tárgyú jelentéseket készít. Védett területre, értékre vonatkozóan védetté nyilvánítási eljárásban eljárás indító dokumentumot állít össze. Részt vesz környezetvédelmi engedélyezési eljárásban, hatósági ellenőrzést végez, helyszíni szemlét tart, jegyzőkönyvet vezet. Panaszokat és közérdekű bejelentéseket kivizsgál, érvel szóban és írásban. Vezetői döntés előkészítő, szakmai irányító és munkaszervezési feladatokat lát el a környezetvédelmi jellegű közszolgáltatások területén. 3. Szakmairány: Környezetvédelem: A környezetvédelem szakmairány a gyakorlati, és azon belül elsősorban a laboratóriumi, illetve a külső helyszíneken kivitelezhető környezetvédelmi méréseket végzi konkrét mérési feladatok alapján. A képzésben résztvevő képessé válik a vizsgálati célnak megfelelően mintát venni környezeti elemekből (víz, talaj, levegő), hulladékból és biológiai vizsgálandó anyagból. Amennyiben szükséges, a vett mintát előkészíti, tartósítja, majd direkt, illetve indirekt méréseket, meghatározásokat végez. A mikrobiológiai mintán azonosítási eljárásokat végez. A mennyiségi és minőségi mérések eredményei alapján következtetést von le a környezeti elemek állapotáról, az eredményeket elemzi, írásban elmagyarázza, szóban előadja. A méréseket, illetve a hozzá kapcsolódó tevékenységeket a munka-, baleset- és környezetvédelmi – esetleg steril munkavégzés – szabályoknak, valamint a szabványban szereplő előírásoknak megfelelően. 4. Szakmairány: Természetvédelem: A munkavállaló védett életközösségek, fajok, vagy azok populációinak természetvédelmi célú nyomon követését, vizsgálatát végzi, ennek során terepi adatgyűjtést végez, természeti értékek állományát felméri. Az állományfelmérés keretében vett mintákat feldolgozza, adatok nyilvántartásával kapcsolatos adminisztrációs feladatokat elvégzi. Beazonosítja az egyes élőhelyeket, azok térbeli helyzetét térinformatikai módszerekkel rögzíti. A védett értékek és területek természetvédelmi célú kezelését és ennek keretében inváziós fajok visszaszorítását végzi. Gyűjteményes kerteket, valamint a bemutatóhelyeken tartott, vagy sérült állatokat gondozza. Tevékenységét a vonatkozó szabályok ismeretében látja el. Munkaidejének jelentős részét terepen, szabadban tölti.
 • Iskolák

  Képzést oktató iskolák:

  A választott szakmát oktató iskolák jelen oldalon bemutatott listája a KIR-STAT adatbázisán alapszik, amely csak részleges képet nyújt a képzést adó intézményekről. Ha egy konkrét szakma érdekel, mindenképpen keresd fel az adott iskolát, mert a szakmák oktatása évről évre is változhat. Továbbá próbálj meg minél több forrásból tájékozódni az iskolák listájáról.

  Az iskolák neve mellett láthatod, hogy az adott intézmény diákjai hogyan teljesítettek az Oktatási Hivatal által 2019-ben lebonyolított Országos Kompetenciamérésen az ország összes tanulójához képest. Amennyiben felkeltette az érdeklődésedet egy iskola, akkor az iskola nevére, majd az "OKM jelentés letöltése" gombra kattintva letöltheted a részletes információkat a kompetenciamérés eredményeiről (pl. a szakképző iskolai telephelyen tanulók teljesítménye). További információ az Országos Kompetenciamérésről itt érhető el: www.kir.hu/okmfit

  Képzést oktató iskolák
  OKM Matematikai eredmény, 2019
  OKM Szövegértés eredmény, 2019

  smiley Az adott iskola tanulói jobban teljesítettek, mint az ország összes szakképző iskolai tanulója.

  smiley Az adott iskola tanulói hasonlóan teljesítettek, mint az ország összes szakképző iskolai tanulója.

  smiley Az adott iskola tanulói rosszabbul teljesítettek, mint az ország összes szakképző iskolai tanulója.

  smiley Ezen iskola esetében nem érhető el OKM adat.

 • background image

   

  Környezetvédelmi technikus

   

  Környezetvédelem  és  vízügy  ágazat  5  éves  képzése,  amely  érettségivel  és  technikus  szintű 
  szakképzettség megszerzésével  zárul.  Választható szakmairányok: Természetvédelem szakmairány, 
  Hulladékhasznosító, 

  -

  feldolgozó szakmairány, Környezetvédelem szakmairány, Igazgatás szakmairány. 

  Napjainkban  egyre  fontosabb  feladat  a 

  környezet  védelme

   

  A  környezetvédelmi  technikus  ismeri  a 

  környezeti elemeket. Önállóan vagy mérnöki irányítással mérőműszerek segítségével megállapítja a 
  környezetszennyező anyagok és egyéb egészségkárosító tényezők nagyságát.

    

  Hulladék feldolgozási és –hasznosítási területen tervezési, szervezési, irányítási tevékenységeket lát 
  el, igazgatási feladatként környezetvédelmi adatokat tart nyilván és adatszolgáltatást teljesít online 
  felületen,  valamint  települési  környezetvédelmi  programokat  készít,  a  természetvédelemben  védett 
  fajokat  vizsgál,  természeti  értékeket  mér  fel.  Munkáját  üzemben,  laboratóriumban  és  terepi 
  körülmények  között  végzi.

   

  A  környezetvédelem  olyan  tevékenység,  ami  által  óvjuk  és  megőrizzük  a 

  természetet, az élővilágot, ebben jelentős szerepe lehet a környezetvédelmi technikusoknak.

   

  KOMPETENCIAELVÁRÁS

   

  Társas, kultúraközi érzékenység, kritikai gondolkodás, kreatív gondolkodás, csapatmunka, a környezeti 
  problémák gazdasági, ökológiai és társadalmi következményei

   

  iránti érdeklődés.

   

  A SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ

   

   

  alkalmazza  a  szakmai  előírásokat, 

  kezeli 

  a  környezeti  adatokat,  nyilvántartja  a 

  kibocsátásokat;

   

   

  nyilvántartja a védett természeti értékeket, a szennyezett területeket;

   

   

  részt vesz környezetvédelmi tervek készítésében;

   

   

  kapcsolatot tart a környezet

  és természetvédelmi és vízügyi hatóságokkal, önkormányzati 

  területen a lakossággal;

   

   

  részt vesz pályázatírási munkákban;

   

   

  közreműködik levegő

  -

  , víz

  és talajvédelmi feladatokban;

   

   

  részt vesz természetvédelmi, hulladékgazdálkodási, szennyvízkezelési feladatokban;

   

   

  részt vesz zaj

  és rezgésmérési feladatokban;

   

   

  részt vesz környezetvédelmi ellenőrzésben, szabálysértési ügyek intézésében;

   


  background image

   

   

  közreműködik  a  környezet

  és  természetvédelmi  jogszabályok,  biztonságtechnikai 

  előírások betartatásában.

   

  Ajánlott minden fiatal számára, aki szereti a környezetet, szeretne tenni azért, hogy fenntartható, tiszta, 
  egészséges környezetben éljünk.