Cookie / Süti tájékoztató
Kedves Látogató! Tájékoztatjuk, hogy a honlap felhasználói élmény fokozásának érdekében cookie-kat alkalmazunk. A honlapunk használatával ön a tájékoztatásunkat tudomásul veszi.
Rendben

Vízügyi technikus

 • Képzési információk
 • Iskolák
 • A Szakma leírása
 • A képzés alapvető jellemzői

  Szakmanév

  Vízügyi technikus

  Szakmajegyzék azonosító

  510211404

  Ágazat

  Környezetvédelem és vízügy

  Iskolai rendszerű képzési idő

  Alapfokú iskolai végzettséggel: 5 év; Érettségivel: 2 év

  Munkakör

  1. Szakmairány: Területi vízgazdálkodó: A szakember az egyre sűrűbben előforduló szélsőséges időjárás miatt bekövetkező vízkárok (árvíz, belvíz) elhárítását végzi. Tározás, vízlépcső, folyószabályozás és mezőgazdasági vízhasznosítási (öntözés, halastó) területeken mérnöki irányítással műszaki tervezési, létesítési, üzemeltetési és fenntartási feladatokat végez. A létesítési, az üzemeltetési és a fenntartási feladatokhoz kapcsolódó műveket (medrek, csatornák, szivattyútelepek,) kezel. Vízkészletgazdálkodáshoz szükséges adatokat gyűjt, feldolgoz és értékel digitális eszközök használatával. Geodéziai méréseket végez, a hozzá kapcsolódó dokumentációt elkészíti. A műtárgyakat és a kapcsolódó csővezetékeket, szerelvényeket üzemelteti. Ezen területekhez tartozóan engedélyezési kérelemhez adatokat gyűjt, rendszerez, dokumentációs feladatokat végez. Kivitelezési munkák során középvezetői – művezetői feladatokat végez. Munkája során a kapcsolódó jogszabályokat alkalmazza, kapcsolatot tart a lakossági és a vállalati ügyfelekkel. A környezet- és természetvédelmi előírásokat betartja. Továbbképzéseken vesz részt, a szakmai tudását rendszeresen fejleszti. 2. Szakmairány: Települési vízgazdálkodó: A szakember a települések víziközműveinek (víztermelés, víztisztítás, vízellátó hálózat, csatornahálózat, szennyvíztisztítás) létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fenntartásához és fejlesztéséhez kapcsolódó tevékenységeket végzi részben önállóan, részben mérnöki irányítás mellett. Geodéziai és vízmérési feladatokat végez, vízminőségi vizsgálatokat folytat. Az adatok feldolgozásához digitális eszközöket használ. Víz- és szennyvízhálózatok folyamatirányítási feladatait végzi üzemeltetési utasítás alapján. Víz- és szennyvíz kezelő technológiák berendezéseinek működését felügyeli, hibaelhárítást végez. Ezen területekhez tartozóan engedélyezési kérelmekhez adatokat gyűjt, értékel, dokumentációt készít, a kapcsolódó jogszabályokat alkalmazza. Kivitelezési munkák során résztevékenységeket szervez, irányít, ellenőriz. Kapcsolatot tart a lakossági és a vállalati ügyfelekkel. A környezet- és természetvédelmi előírásokat betartja. A szakmai tudását rendszeresen fejleszti, továbbképzéseken vesz részt. 3. Szakmairány: Vízgépészet: A szakember a vízgazdálkodási (vízügyi, víziközmű) feladatokhoz kapcsolódó gépészeti és automatizálási feladatokat végez a vonatkozó üzemelési utasítás és mérnöki irányítás alapján. Felkészül a vízügyi szakma műszaki és gépészeti feladatainak önállóan történő elvégzésére, az üzemeltetés biztosításához szükséges gyakorlati műszaki feladatok végrehajtására. Munkáját a terepi, és a műhelykörnyezetben önállóan, természet-és környezettudatosan végzi. Önállóan mér, megfigyelési és mérési eredményeket összegez, értékel és ezekből a tapasztalatokból a gépészeti és üzemi problémákat kreatívan, de a szakmai előírásoknak megfelelően elhárítja és megelőzi. Értelmezi az irányítástechnikai jeleket, jelzéseket, a távadás, távvezérlés módjait. Használja víziközművek technológiai folyamatirányító szoftvereit. Olvassa, értelmezi, ismeri a leggyakrabban használt gépészeti és villamos tervezési és kivitelezési ábrázolási módokat (tömbvázlat, elrendezési rajz, bekötési rajz, szerelési rajz). Ismeri a vízügyi kisműtárgyak, tiltók, zsilipek felépítését, ezeket karbantartja fenntartási feladatait tervezi és irányítja. A víziközmű, és a vízügyi létesítmények gépeit, gépláncait, képes a tervezett feladatokra felkészíteni és üzemszerű működésüket biztosítani. Továbbképzéseken vesz részt, szakmai tudását rendszeresen fejleszti.
 • Iskolák

  Képzést oktató iskolák:

  A választott szakmát oktató iskolák jelen oldalon bemutatott listája a KIR-STAT adatbázisán alapszik, amely csak részleges képet nyújt a képzést adó intézményekről. Ha egy konkrét szakma érdekel, mindenképpen keresd fel az adott iskolát, mert a szakmák oktatása évről évre is változhat. Továbbá próbálj meg minél több forrásból tájékozódni az iskolák listájáról.

  Az iskolák neve mellett láthatod, hogy az adott intézmény diákjai hogyan teljesítettek az Oktatási Hivatal által 2019-ben lebonyolított Országos Kompetenciamérésen az ország összes tanulójához képest. Amennyiben felkeltette az érdeklődésedet egy iskola, akkor az iskola nevére, majd az "OKM jelentés letöltése" gombra kattintva letöltheted a részletes információkat a kompetenciamérés eredményeiről (pl. a szakképző iskolai telephelyen tanulók teljesítménye). További információ az Országos Kompetenciamérésről itt érhető el: www.kir.hu/okmfit

  Képzést oktató iskolák
  OKM Matematikai eredmény, 2019
  OKM Szövegértés eredmény, 2019

  smiley Az adott iskola tanulói jobban teljesítettek, mint az ország összes szakképző iskolai tanulója.

  smiley Az adott iskola tanulói hasonlóan teljesítettek, mint az ország összes szakképző iskolai tanulója.

  smiley Az adott iskola tanulói rosszabbul teljesítettek, mint az ország összes szakképző iskolai tanulója.

  smiley Ezen iskola esetében nem érhető el OKM adat.

 • background image

   

  Vízügyi technikus

   

  Környezetvédelem  és  vízügy  ágazat  vízügyi  területének  5  éves  képzése,  amely  érettségivel  és 
  technikus szintű szakképzettség megszerzésével zárul.

   

  Választható szakmairányok: Területi vízgazdálkodó, Települési vízgazdálkodó, Vízgépészet.

   

  A vízügyi technikus megismerkedik a víz természetben

  ,

   

  emberi 

  tevékenységben

   

  betöltött szerepével, 

  a kártételei elleni védekezéssel, munkája során szem előtt tartja a környezet védelmét.

   

  KOMPETENCIAELVÁRÁS

   

  Környezettudatos szemlélet, digitális kompetenciák, csapatmunka.

   

  A SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ

   

   

  megismeri Magyar

  ország vízrajzát, a hazai vízgazdálkodás sajátosságait;

   

   

  az  egyre  sűrűbben  előforduló  szélsőséges  időjárás  miatt  bekövetkező  vízkárok  (árvíz, 
  belvíz, aszály) elhárítását végzi;

   

   

  a  felügyelete  alá  tartozó  területen  részt  vesz  a  vízgazdálkodási,  ár

  és  belvízvédelmi 

  létesítmények  tervezésében,  folyószabályozási  és  mezőgazdasági  vízhasznosítási 
  létesítmények tervezésében, engedélyezésében, fenntartásában és üzemeltetésében;

   

   

  vízkészle

  t-

  gazdálkodáshoz szükséges adatokat gyűjt, feldolgoz és értékel digitális eszközök 

  használatával;

   

   

  ellenőrzi a vízminőséget, gondoskodik a megfelelő hulladék

  és szennyvízkezelésről, részt 

  vesz a vízminőségi kárelhárítási feladatokban;

   

   

  a települések víziközműveinek (víztermelés, víztisztítás, vízellátó hálózat, csatornahálózat, 
  szennyvíztisztítás)  létesítéséhez,  üzemeltetéséhez,  fenntartásához  és  fejlesztéséhez 
  kapcsolódó tevékenységeket végzi;

   

   

  alkalmazza  környezettudatos  szemléletet  a  szennyvíz  környezetbe  való  kibocsátás 
  vonatkozásában; a vízgazdálkodási (vízügyi, víziközmű) feladatokhoz kapcsolódó gépészeti 
  és automatizálási feladatokat végez a vonatkozó üzemelési utasítás alapján;

   

   

  felkészül a vízügyi szakma műszaki és gépészeti feladatainak önállóan történő elvégzésére, 
  az üzemeltetés biztosításához szükséges gyakorlati műszaki feladatok végrehajtására;

   

   

  tevékenységét részben önállóan, részben mérnöki irányítás mellett végzi.

   

  Ajánlott  minden  fiatal  számára,  aki  szereti  a  természetet,  és  tenni  szeretne  a  jövőben  az  emberi 
  társadalom által okozott károsodások megelőzéséért, a károk mérsékléséért, elhárításáért