Cookie / Süti tájékoztató
Kedves Látogató! Tájékoztatjuk, hogy a honlap felhasználói élmény fokozásának érdekében cookie-kat alkalmazunk. A honlapunk használatával ön a tájékoztatásunkat tudomásul veszi.
Rendben

Sportoktató (a sportág megjelölésével)

 • Képzési információk
 • Munkaerőpiaci információk
 • A képzés alapvető jellemzői

  Szakmanév

  Sportoktató (a sportág megjelölésével)

  OKJ

  3181301

  Szakmacsoport

  Oktatás

  Iskolarendszeren kívüli képzési idő

  200-250 óra

  Munkakör

  "A sportoktató megtanítja a sportág legalapvetőbb technikai, taktikai és szabályismereteit. Oktató, nevelő, képző
  tevékenysége eredményeként a tanítványok alkalmassá válnak a sportszerű versenyzésre, sportteljesítményük
  folyamatos és fokozatos növelésére, az egészséges életmód - ennek részeként a rendszeres testedzés, sportolás -
  népszerűsítésére. Sportágában sporttanfolyamokat szervez és vezet.
  A sportoktató sportágában részt vesz a versenyek szervezésében és azok lebonyolításában. Kapcsolatot tart az
  érintett sportszervezetekkel és intézményekkel, képviseli a sportág érdekeit. Igény szerint közreműködik a
  nevelési-oktatási intézmények sporteseményeinek szervezésében és lebonyolításában. A szabadidősport terén
  részt vesz a szabadidőközpontok, - klubok munkájában, ilyen jellegű foglalkozásokat szervez.
  Sportági képzettségének megfelelő programok szervezésével közreműködik a diákok tanórán kívüli
  foglalkoztatásában, a szabadidő hasznos és kulturált eltöltésében.
  A sportoktató olyan képességekkel, készségekkel rendelkezik, amelyek lehetővé teszik tudása gyakorlati
  alkalmazását: a mozgásos cselekvések - a sportági technikák és a képességfejlesztő gyakorlatok - alapszintű
  bemutatását és oktatását.
  Tisztában van a sportág egészségügyi követelményeivel, veszélyhelyzeteivel, s megfelelő képzettséggel
  rendelkezik ezek betartásához, illetve elkerüléséhez. Az általa irányított közösség vagy egyén motoros, testi,
  személyiség- és teljesítményfejlődése iránt felelősséget érez, etikusan kezeli a teljesítményértékekkel összefüggő
  cél-eszköz kapcsolat elemeit és megvalósítási módjait.
  A részszakképesítéssel rendelkező képes:
  - a választott sportág mozgásformáit alapszinten bemutatni, elemezni, eredményesen oktatni
  - edzésterveket összeállítani és végrehajtatni, magasabb képesítésű edzők által összeállított edzésterveket
  levezetni
  - az alaptechnikák végrehajtásakor előforduló hibákat felismerni, javítani
  - kisebb sporteseményeket megszervezni és lebonyolítani
  - sportágában tanfolyamokat, táborokat szervezni
  - sportágában szabadidős tevékenységeket szervezni, vezetni
  - a munkakörével együtt járó szervezési, pénzügyi, adminisztratív és marketing feladatokat ellátni
  - az egészséges életmódot népszerűsíteni, a rendszeres testedzés és sportolás jelentőségét kiemelni az
  egészség megalapozásában, megszilárdításában
  - a tevékenységgel kapcsolatos ártalmakat felismerni, megelőzni a lehetőségekhez képest
  - szükség esetén szakszerű segítséget- és elsősegélyt nyújtani
  - a foglalkozásokon résztvevők képességeit és erőnlétét szakszerűen értékelni
  - más testkulturális és egészségügyi szakemberekkel együttműködni"

  A szakképzés moduljai

  Kapcsolódó szakképesítések

 • Munkaerőpiaci információk

  Béradatok (medián) Sportoktató (a sportág megjelölésével)

  Gondold végig, hogy amikor tornasorba áll az osztály, ki áll középen!
  Az ő testmagassága lesz az osztályodban a testmagasság medián értéke. Ehhez hasonlóan az ábrán látható medián az adott szakmákban dolgozók nagyság szerint sorba rendezett béradatainak középső értéke.

  Sportedző (a sportág megjelölésével)
  271000 Ft
  Sportszervező, -menedzser
  236092 Ft
  Fogyatékkal élők gondozója
  167939 Ft
  Családsegítő asszisztens
  167939 Ft
  Pedagógiai- és családsegítő munkatárs
  167038 Ft
  Sportoktató (a sportág megjelölésével)
  129000 Ft
  Aqua tréner
  129000 Ft
  Csoportos fitness instruktor
  129000 Ft
  Fitness instruktor
  129000 Ft
  Tánc instruktor
  129000 Ft
  Személyi edző
  129000 Ft