Cookie / Süti tájékoztató
Kedves Látogató! Tájékoztatjuk, hogy a honlap felhasználói élmény fokozásának érdekében cookie-kat alkalmazunk. A honlapunk használatával ön a tájékoztatásunkat tudomásul veszi.
Rendben

Pénzügyi szervezeti mérlegképes könyvelő

 • Képzési információk
 • Munkaerőpiaci információk
 • A képzés alapvető jellemzői

  Szakmanév

  Pénzügyi szervezeti mérlegképes könyvelő

  OKJ

  5534406

  Szakmacsoport

  Közgazdaság

  Iskolarendszeren kívüli képzési idő

  240-360 óra

  Munkakör

  "A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: számviteli törvény) 150. § (2) bekezdésében
  meghatározott könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányítását, vezetését végzi, számviteli
  beszámolót készít.
  Ellátja a pénzügyi szervezetek esetében mindazokat a feladatokat, amelyek a könyvviteli szolgáltatás körébe
  tartoznak.
  Kialakítja a számviteli politikát, a könyvviteli elszámolás, a beszámoló készítés rendszerét, módszerét ideértve a
  belső információs rendszer kialakítását is.
  Ellátja a számlarendhez, a könyvvezetéshez, valamint a beszámoló készítéshez szükséges szabályzatok
  elkészítésével, rendszeres karbantartásával kapcsolatos feladatokat. Biztosítja a valóságnak megfelelő belső és
  külső információk előállítását, szolgáltatását, az elszámolások, az adatok jogszerűségének, szabályszerűségének,
  megbízhatóságának, bizonylatokkal való alátámasztottságát a számviteli alapelvek betartásával.
  Elvégzi a könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatokat a pénzügyi szervezet alkalmazottjaként, tagjaként,
  egyéni vállalkozóként, vagy számviteli szolgáltatást nyújtó társaság tagjaként, illetőleg alkalmazottjaként.
  A szakképesítés-ráépüléssel rendelkező képes:
  a feladatok elvégzéséhez szükséges általános gazdasági és különös jogszabályokat megfelelően
  alkalmazni,
  a pénzügyi szervezet alapításával, átalakulásával kapcsolatos számviteli és egyéb gazdálkodási
  feladatokat ellátni
  a belső számviteli információs rendszert kialakítani, működtetni, továbbfejleszteni, vagy abban
  közreműködni,
  a pénzforgalommal összefüggő feladatokat ellátni
  részt venni a pénzügyi szervezet gazdálkodási feladatainak ellátásában
  a befektetési és finanszírozásai pénzügyi döntéseket előkészíteni, lebonyolítani
  megítélni a pénzügyi szervezet pénzügyi helyzetét
  alkalmazni az adójogszabályokat, összeállítani az adóbevallást és ellátni az adóellenőrzéssel összefüggő
  feladatokat
  megfelelően alkalmazni a számviteli törvény, illetve a pénzügyi szervezetre vonatkozó számviteli
  kormányrendelet előírásait, összeállítani a pénzügyi szervezet számviteli politikáját és annak sajátos
  szabályzatait, továbbá jogszabályban előírt egyéb szabályzatokat (kockázatkezelésre, fedezetekre,
  befektetésekre vonatkozó szabályzatok stb.), valamint a pénzügyi szervezet számlarendjét és bizonylati
  rendjét kialakítani, különös tekintettel a szigorú számadási kötelezettség alá tartozó bizonylatokra
  a főkönyvi és analitikus nyilvántartásokat vezetni, a feladásokat és az egyeztetéseket lebonyolítani, az
  ezekhez szükséges nyilvántartási rendszerek és alrendszerek kialakításában közreműködni, oly módon,
  hogy a számviteli adatokból a felügyelet és az MNB információs igénye is kielégíthető legyen
  a mérlegen kívüli tételek megfelelő dokumentálását, nyilvántartását megszervezni és vezetni
  munkája során a számítógépes programcsomagokat használni
  az évközi és év végi zárlati feladatokat ellátni, és megfelelően dokumentálni
  alkalmazni a sajátos értékelési előírásokat, az ahhoz kapcsolódó értékvesztési, tartalék-, és
  céltartalékképzési előírásokat
  kialakítani a pénzügyi szervezet költség és ráfordítás elszámolási rendszerét
  összeállítani a pénzügyi szervezet számviteli beszámolóját a kiegészítő melléklettel együtt
  elkészíteni a pénzügyi szervezet üzleti jelentését
  folyamatosan nyomon követni és ellenőrizni a jogszabályban rögzített gazdálkodási és prudenciális
  szabályok (tőkekövetelmény, szolvencia, fizetőképességi ráta, lejárati összhang, kockázatvállalási és
  befektetési korlátok stb.) betartását
  megszervezni a számviteli nyilvántartásokra épülő adatszolgáltatási kapcsolatot a kapcsolt
  vállalkozásokkal, a fióktelepekkel és a központtal, továbbá az MNB-vel, a felügyelettel és más hatósági
  szervekkel, piaci szereplőkkel a vonatkozó uniós jogszabályokban eligazodni és a határon átnyúló szolgáltatásokat bonyolítani,
  nyilvántartását kialakítani és vezetni
  vizsgálni a pénzügyi szervezet működését, az ok-okozati összefüggések feltárását
  helyesen értelmezni a pénz- és tőkepiaci folyamatokat és a nyert információkat felhasználni a
  döntéshozatalban, valamint az intézkedések során
  elemezni az erőforrásokkal való gazdálkodást, az egyes üzletágak, szolgáltatások hatékonyságát
  részt venni a teljesítmények, hozamok számításában, az árazásban, a díjak kalkulációjában
  közreműködni az ellenőrzési feladatok ellátásban, együttműködni a belső ellenőrrel és a
  könyvvizsgálóval, továbbá összeállítani a felügyelet, valamint az MNB részére történő
  adatszolgáltatásokat
  ellátni a pénzügyi szervezet megszűnésével, a felszámolással és végelszámolással kapcsolatos
  számviteli feladatokat, az üzletág átruházásával, betétállomány átruházásával összefüggő számviteli
  feladatokat"

  A szakképzés moduljai

  Kapcsolódó szakképesítések

  Kapcsolódó szakképesítés-ráépülések

  Bementi követelmények

 • Munkaerőpiaci információk

  Béradatok (medián) Pénzügyi szervezeti mérlegképes könyvelő

  Gondold végig, hogy amikor tornasorba áll az osztály, ki áll középen!
  Az ő testmagassága lesz az osztályodban a testmagasság medián értéke. Ehhez hasonlóan az ábrán látható medián az adott szakmákban dolgozók nagyság szerint sorba rendezett béradatainak középső értéke.

  Okleveles adóellenőrzési szakértő
  448499 Ft
  Okleveles forgalmiadó-szakértő
  448499 Ft
  Okleveles jövedelemadó-szakértő
  448499 Ft
  Okleveles nemzetköziadó-szakértő
  448499 Ft
  Adótanácsadó
  446697 Ft
  Statisztikai és gazdasági ügyintéző
  310000 Ft
  Vállalkozási mérlegképes könyvelő
  300672 Ft
  Államháztartási mérlegképes könyvelő
  278763 Ft
  Egyéb szervezeti mérlegképes könyvelő
  278763 Ft
  IFRS mérlegképes könyvelő
  278763 Ft
  Pénzügyi szervezeti mérlegképes könyvelő
  278763 Ft
  Szakképesített bankreferens
  265000 Ft
  Pénztárkezelő és valutapénztáros
  254471 Ft
  Társadalombiztosítási ügyintéző
  253061 Ft
  Bérügyintéző
  250832 Ft
  Ellenőrzési szakelőadó
  250832 Ft
  Közbeszerzési referens
  229300 Ft
  Pályázati-támogatási asszisztens
  214996 Ft
  Képző és iparművészeti program- és projektszervező
  211503 Ft
  Médiaművészeti program- és projektszervező
  211503 Ft
  Előadóművészeti program- és projektszervező
  211503 Ft
  Banki, befektetési termékértékesítő
  198974 Ft
  Pénzügyi termékértékesítő (bank, befektetés, biztosítás)
  197704 Ft
  Pénzügyi-számviteli ügyintéző
  197599 Ft
  Vállalkozási és bérügyintéző
  193943 Ft
  Adóügyintéző
  192456 Ft
  Üzleti szolgáltatási munkatárs
  191709 Ft
  Költségvetés-gazdálkodási ügyintéző
  189676 Ft
  Államháztartási ügyintéző
  189676 Ft
  Vállalkozási ügyintéző
  189509 Ft
  Pénzügyi ügyintéző
  185064 Ft
  Számviteli ügyintéző
  183979 Ft
  Vámügyintéző
  182857 Ft
  Jövedéki ügyintéző
  182857 Ft
  Termékdíj ügyintéző
  182857 Ft
  Vám-, jövedéki- és termékdíj ügyintéző
  182857 Ft
  Pénzügyi projektmenedzser-asszisztens
  182835 Ft
  Nonprofit menedzser
  182170 Ft
  Biztosításközvetítő (függő és független)
  180000 Ft
  Biztosítási tanácsadó
  180000 Ft