Cookie / Süti tájékoztató
Kedves Látogató! Tájékoztatjuk, hogy a honlap felhasználói élmény fokozásának érdekében cookie-kat alkalmazunk. A honlapunk használatával ön a tájékoztatásunkat tudomásul veszi.
Rendben

Mozgólépcső ellenőr

 • Képzési információk
 • Munkaerőpiaci információk
 • A képzés alapvető jellemzői

  Szakmanév

  Mozgólépcső ellenőr

  OKJ

  6252102

  Szakmacsoport

  Gépészet

  Iskolarendszeren kívüli képzési idő

  250-350 óra

  Munkakör

  "A mozgólépcső ellenőr:
  - elvégzi az üzembe helyezés előtti, az ellenőrző (javítás utáni) vizsgálatokat, a periodikus műszaki
  biztonságtechnikai vizsgálatokat (fővizsgálatot, ellenőrző vizsgálatot és a karbantartás
  megfelelőségének műszaki felülvizsgálatát)
  - a vizsgálat eredményéről tájékoztatja a tulajdonost, az üzemeltetőt és saját munkáltatóját
  - hatósági beavatkozás szükségessége esetén értesíti a jogszabályban meghatározott szervezeteket
  - közvetlen baleset- vagy életveszélyt eredményező hiba (hiányosság), továbbá a biztonságos működést
  veszélyeztető eset észlelésekor intézkedik az üzemeltetés azonnali leállítására és az üzemeltetés
  szüneteltetésére a veszélyhelyzet megszüntetéséig
  - hat hónapot meghaladó leállítás esetén külön jogszabályban meghatározott módon intézkedik, illetve
  ellenőrzi a mozgólépcső, ill. mozgójárda veszélytelenítését
  - adatot szolgáltat a felvonók és mozgólépcsők országos központi nyilvántartásához
  A szakképesítéssel rendelkező képes:
  - elvégezni az üzembe helyezés előtti vizsgálatot (tanúsító vizsgálatot), ellenőrző vizsgálatot (javítás
  utáni vizsgálatot), a periodikus biztonságtechnikai ellenőrző vizsgálatokat (fővizsgálatot, időszakos
  vizsgálatot, karbantartás megfelelőségét ellenőrző vizsgálatot), az önálló ellenőr által végezhető periodikus biztonságtechnikai ellenőrző vizsgálatot (karbantartás megfelelőségét ellenőrző
  vizsgálatot)
  - mechanikai méréseket (hossz, szög, helyzet, sebesség, gyorsulás, rántás, tömeg, erő, alakváltozás,
  hőmérséklet) és villamos alapméréseket végezni (egyen- és váltakozó áramú áramkörben: feszültség,
  áramerősség, ellenállás, frekvencia, fázissorrend)
  - tanulmányozni és értelmezni az építészeti, a gépészeti és az elektromos dokumentációkat, ellenőrizni
  a mozgólépcső illetve mozgójárda engedélyezési és kivitelezési terveit, dokumentációit, a
  tanúsítványok, megfelelőségi nyilatkozatok, kivitelezői nyilatkozat, EMC-nyilatkozat, érintésvédelmi
  jegyzőkönyv, a kezelési, karbantartási, üzemeltetési, mentési utasítások meglétét, tartalmát
  - ellenőrizni a mozgólépcső, mozgójárda, hosszúkarú mozgólépcső, szabadtéri mozgólépcső és
  mozgójárda létesítésére, üzemeltetésére vonatkozó követelmények és előírások teljesülését
  (törvények, rendeletek, szabványok, egyéb előírások), vizsgálni, hogy a mozgólépcső építészeti
  elhelyezése, környezete megfelel-e a létesítési és tűzvédelmi követelményeknek, ellenőrizni, hogy az
  alkalmazott épületszerkezetek állékonysága, terhelhetősége és tűzállósági határértéke megfelelő-e
  - ellenőrizni a mozgólépcső, illetve a mozgójárda érintésvédelmi jegyzőkönyvét, a kezelési,
  karbantartási, üzemeltetési utasítások meglétét, tartalmát
  - vizsgálni, hogy a beépített, laboratóriumi vizsgálatra kötelezett részegységek (lépcsőkocsik,
  hevederek, mozgókorlátok) egyeznek-e a mozgólépcső, illetve a mozgójárda dokumentációjában
  előírtakkal, rendelkeznek-e az előírt tanúsítvánnyal és megfelelőségi nyilatkozattal
  - ellenőrizni a mozgólépcsők, illetve a mozgójárdák engedélyezési, illetve kiviteli terveihez tartozó
  számításokat (forgalmi képességgel kapcsolatos számítások, statikai és szilárdságtani számítások, a
  vonóláncok szilárdsága, biztonsági tényezője, a tartóváz lehajlása
  - ellenőrizni a mozgólépcső épületszerkezethez való rögzítését és a rezgésszigetelést, ellenőrizni, hogy
  az alkalmazott épületszerkezetek, feltámasztási pontok, emelési pontok és a szállítási útvonalak
  állékonysága, terhelhetősége megfelelő-e (statikusi szakvélemény), ellenőrizni a lejtakna
  megfelelőségét, az előírt építészeti méretek és biztonsági távolságok megfelelőségét, egyeznek-e az
  engedélyezett tervvel, megfelelnek-e az előírásoknak, ellenőrzi a mozgólépcső, illetve a mozgójárda
  geometriai méreteit
  - ellenőrizni a mechanikus biztonsági berendezések meglétét és megfelelőségét
  - ellenőrizni a mechanikus részegységek beállítását, a lépcsőkocsik és a mozgókorlátok sebességét, a
  láncok és egyéb kenési helyek (automatikus) kenését, a mozgókorlát, a mellvédek kialakítását,
  állapotát, a lépcsőszalag, a járólapok, a heveder, a fésűk kialakítását, állapotát
  - ellenőrizni a vezetőpályák, végálláskapcsolók, láncok, csapágyak megfelelő kialakítását, állapotát
  - ellenőrizni a mozgólépcső, illetve a mozgójárda áramfelvételét különböző terhelési viszonyok és a
  kétféle menetirány mellett, vizsgálni a hajtómű kialakítását, állapotát, rögzítését, rezgésszigetelését, a
  lánchajtás, a szíjhajtás, a poligonkerék kialakítását, megmérni a zaj- és rezgési szinteket, ellenőrizni a
  fordítóállomás biztonsági berendezéseit (láncfeszítés), a lépcsőkocsik, illetve a heveder megvezetését
  és a görgők kialakítását, állapotát, az alakzáró hajtásokat, szíjhajtásokat, multiplex lánchajtásokat
  - ellenőrizni az üzemi fék és a kiegészítő fék (mechanikus fékszerkezet) kialakítását, működését
  különböző terhelési viszonyok mellett, kiszámítani a fékterhelést, megmérni a fékutakat, a gyorsulást
  és a lassulást, felvenni a fékszerkezet(ek) kezdeti jelleggörbéit
  - ellenőrizni a burkolatok mechanikai szilárdságát, a tömegközlekedési mozgólépcsők
  követelményeinek betartását
  - ellenőrizni a túlsebesség korlátozásának, az akaratlan irányváltás megakadályozásának megoldását,
  működését, az elektromos berendezések megfelelőségét (dokumentációval való megegyezőség,
  érintésvédelem, túláramvédelem, biztonságtechnikai földelés, biztonságos áramtalanítás), ellenőrizni
  a mozgólépcső, illetve a mozgójárda vezérlési dokumentációit, értelmezni és a rajzon ellenőrizni az
  elektromos áramkörök működését
  - ellenőrizni a mozgólépcső, illetve a mozgójárda fő-, biztonsági és jelző áramköreinek helyes
  működését, funkcionális próbával ellenőrizni a vezérlés helyes működését, üzemi próbák alapján
  meggyőződik a mozgólépcső, illetve a mozgójárda rendeltetésszerű működéséről
  - ellenőrizni a motor hővédelmét, az elektromos vezetékek kiválasztását, szigetelését, a sorkapocskötéseket,
  a véletlen érintés elleni mechanikai védelmeket, ellenőrizni a villamos biztonsági
  berendezések és biztonsági kapcsolók (kapcsolások) meglétét és megfelelőségét, működőképességét,
  szabványos kialakítását, beállítását, a vezérlés helyes működését karbantartási üzemmód során
  - gyártói segédlet alapján ellenőrizni a berendezés hibadiagnosztikai rendszerének működését
  - ellenőrizni az üzemügyelet, illetve a diszpécserközpont megfelelő működését, a vészjelzés, illetve a
  távvészjelzés kialakítását, helyes és jóváhagyott működését
  - ellenőrizni, hogy a berendezést rendszeresen és szakszerűen karbantartják-e, az üzemeltetés
  biztonságos-e, ellenőrizni a mozgólépcső általános műszaki állapotát, a részegységek és az alkatrészek kopását, meghatározza a szükséges javítások mértékét és javaslatot tesz a szükséges
  felújításokra
  - biztonságot érintő hiányosság esetén megelőző intézkedést tenni, szükség esetén leállítani a
  berendezést
  - megállapításait a gépkönyvben és jegyzőkönyvben dokumentálni, illetve azokról tájékoztatni az
  üzemeltetőt, teljesíteni az országos nyilvántartás felé fennálló adatszolgáltatási és bejelentési
  kötelezettségét, műszaki, jogi, gazdaságossági célú felhasználásra szakvéleményt készíteni"

  A szakképzés moduljai

 • Munkaerőpiaci információk

  Béradatok (medián) Mozgólépcső ellenőr

  Gondold végig, hogy amikor tornasorba áll az osztály, ki áll középen!
  Az ő testmagassága lesz az osztályodban a testmagasság medián értéke. Ehhez hasonlóan az ábrán látható medián az adott szakmákban dolgozók nagyság szerint sorba rendezett béradatainak középső értéke.

  Kohászati technikus
  282700 Ft
  Erőművi kazángépész
  256780 Ft
  Erőművi gépész
  256780 Ft
  Erőművi blokkgépész
  256780 Ft
  Létesítményi energetikus
  243191 Ft
  Gépgyártástechnológiai technikus
  240000 Ft
  Mechatronikai technikus
  240000 Ft
  Fluidumkitermelő technikus
  234203 Ft
  Épületgépészeti előkészítő
  234031 Ft
  Emelőgép-ügyintéző
  229000 Ft
  Épületgépész technikus
  227125 Ft
  Fluidumkitermelő
  220000 Ft
  Nyomástartóedény-gépész
  220000 Ft
  Felvonóellenőr
  210000 Ft
  Mozgólépcső ellenőr
  210000 Ft
  Szerszámkészítő
  208212 Ft
  Hűtéstechnikai berendezés üzemeltető
  205000 Ft
  Erőművi gőzturbina gépész
  205000 Ft
  Gázturbina gépész
  205000 Ft
  Mélyfúró
  202825 Ft
  Bányaművelő technikus
  200000 Ft
  Gázipari technikus
  200000 Ft
  Háztartási gépszervíz szaktechnikus
  194223 Ft
  Automatikai berendezés karbantartó
  189621 Ft
  Külszíni bányász
  188300 Ft
  Bányaművelő
  188300 Ft
  Gépi forgácsoló
  187600 Ft
  CNC gépkezelő
  187600 Ft
  Mechatronikus-karbantartó
  185000 Ft
  Jármű- és gépszerelő
  182000 Ft
  Építő- szállító- és munkagép-szerelő
  182000 Ft
  Felvonó karbantartó-szerelő
  180000 Ft
  Felvonószerelő
  180000 Ft
  Mozgólépcső karbantartó-szerelő
  180000 Ft
  Olvasztár és öntő
  169803 Ft
  Vas- és acélfeldolgozó
  168445 Ft
  Járműipari fémalkatrész-gyártó
  168274 Ft
  Járműipari karbantartó technikus
  165565 Ft
  Bevontelektródás kézi ívhegesztő
  162503 Ft
  Fogyóelektródás védőgázas ívhegesztő
  162503 Ft
  Gázhegesztő
  162503 Ft
  Volfrámelektródás védőgázas ívhegesztő
  162503 Ft
  Hegesztő
  162503 Ft
  Ipari gépész
  161113 Ft
  Gyártósori gépbeállító
  161113 Ft
  Épület- és szerkezetlakatos
  160441 Ft
  Finommechanikai műszerész
  159600 Ft
  Fegyverműszerész
  159600 Ft
  Vadászpuska műves
  159600 Ft
  Hűtő-, klíma- és hőszivattyú berendezés-szerelő
  158158 Ft
  Hűtő- és légtechnikai rendszerszerelő
  155194 Ft
  Csőhálózatszerelő
  155000 Ft
  Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő
  155000 Ft
  Víz-, csatorna- és közmű- rendszerszerelő
  155000 Ft
  Gáz- és hőtermelő berendezés-szerelő
  155000 Ft
  Gázipari műszaki-biztonsági felülvizsgáló
  155000 Ft
  Vízgépészeti és technológiai berendezésszerelő
  155000 Ft
  Ipari olaj- és gáztüzelő-berendezés kezelő
  154500 Ft
  Kisteljesítményű kazán fűtő (max. 2 t/h)
  154500 Ft
  Kazánkezelő (2-12 t/h között)
  154500 Ft
  Kazángépész (12 t/h felett)
  154500 Ft
  Gépi kovács
  151206 Ft
  Hengerész
  151206 Ft
  Kéményseprő
  151000 Ft
  Építő- és anyagmozgató gép kezelője (a szakmairány megjelölésével)
  150674 Ft
  Autógyártó
  142000 Ft
  Gyártósori gépész
  137476 Ft
  Öntészeti mintakészítő
  135000 Ft