Cookie / Süti tájékoztató
Kedves Látogató! Tájékoztatjuk, hogy a honlap felhasználói élmény fokozásának érdekében cookie-kat alkalmazunk. A honlapunk használatával ön a tájékoztatásunkat tudomásul veszi.
Rendben

Képző- és iparművészeti munkatárs

 • Képzési információk
 • Iskolák
 • A képzés alapvető jellemzői

  Szakmanév

  Képző- és iparművészeti munkatárs

  OKJ

  4021301

  Szakmacsoport

  Művészet

  Iskolai rendszerű képzési idő

  5 év; 2 év

  Munkakör

  2. Festő szakmairány: A festő olyan vizuális, művészeti alapképzettséggel, rajzi, festészeti ismeretekkel rendelkező szakember, aki a festészet különböző területein (táblakép, festészeti feladatok) esztétikai, szakmai feladatokat lát el. A szakképesítéssel rendelkező képes: - alkalmazni a kor követelményeinek megfelelő technikai eljárásokat - ismerni a korszerű szakmai szemléleti elvárásokat - széleskörű szakmai, művészi, művészettörténeti tudása alapján tervezési és gyakorlati feladatok megoldására önálló vállalkozóként is, - továbbá tanulmányai folytatására művészeti főiskolákon, egyetemeken 3. Szobrász szakmairány: A szobrász a szakma területén képes önállóan, alkotó módon megoldani feladatokat, használni a szobrászat hagyományos és új anyagait (agyag, kő, fa, fém, gipsz, stb.) és eljárásait (mintázás, faragás, öntés) a szobrászati műfajok terén (érem, dombormű, portré, figura, stb.) A szakképesítéssel rendelkező képes: - művészi és művészettörténeti ismeretei alapján bizonyos szintű tervezési és kivitelezési feladatok megoldására - a sérült díszítőelemeket képes kiegészíteni, retusálni, sorozatgyártásra előkészíteni - díszítő szobrászati, gipszszobrászati feladatokat megoldani - vizuális, rajzi és plasztikai képzettsége alapján kül- és beltéri épületdíszítő elemek mintadarabjait készíteni, valamint ezek sokszorosításához szükséges különböző anyagú sokszorosító formát készíteni 4. Kerámiaműves szakmairány: A kerámiaműves alkotócsoportban, kisebb üzemekben, porcelángyárakban vagy saját vállalkozásban végzi szakmai tevékenységét. A kerámiaműves olyan, fejlett formakultúrával, rajzi és plasztikai ismeretekkel, technikai tudással rendelkező szakember, aki szakmai igényességgel valósítja meg a kerámia-porcelángyártás különböző területein adódó feladatait. Vezető tervezővel együttműködve vagy önállóan elkészíti a kerámia-porcelán tárgy terveit, majd a kívánt szinten különféle alapanyagokból kivitelezi a tárgyakat. Ismeri és használja a korszerű technológiákat a gyári-, a kézműves és autonóm kerámia-porcelán területén, és figyelembe veszi azok szemléleti-szakmai elvárásait. Munkája során, a feladattól függően információ- és anyaggyűjtést végez, terveket, vázlatokat, valamint marketing tervet és költség kalkulációt készít. Szakértelme és a megbízás szerint munkavállalóként edényeket, épületkerámiát vagy szaniterárut készít, ellátja a gyártás teljes- vagy részfeladatait. A kerámiaműves feladatok ellátása során anyag- és gyártáselőkészítést végez, prezentál, archivál, kapcsolatot tart a megrendelővel és a szakmai partnereivel. Felsőfokú tanulmányait a különböző művészeti egyetemeken vagy a műszaki egyetem tárgytervező szakán folytathatja. A szakképesítéssel rendelkező képes: - együttműködni a kerámia-porcelángyártás különböző területein dolgozó munkatársaival, tervezőkkel - megrendelések alapján vagy önálló elképzelések szerint egyedi és kis szériában gyártott kerámiaporcelán tárgyakat készíteni - alkalmazni a kerámia-porcelántörténet és a kortárs kerámia művészet területén szerzett ismereteit szakmai munkájában - anyag- és technológiai ismereteit kreatív módon felhasználni a tárgyformálás területén - azonosítani a porcelán-kerámiamasszákat, mázakat, szükség szerint alakítani azok tulajdonságait - alkalmazni a kerámia-porcelán tárgyformálás és sokszorosítás alapműveleteit - szakszerűen használni a mázakat, máz alatti és máz feletti kerámia festékeket és alapanyagaikat - hagyományos és számítógépes módszerekkel rajzokat, terveket készíteni - a tárgyformáláshoz szükséges vázlatterveket, formatanulmányokat készíteni - elkészíteni kerámia-porcelán tárgyak metszeti, pontos méretezésű műhelyrajzait - kerámia-porcelán tárgyak előállításához különböző rendeltetésű gipszformákat készíteni - a nyersszárítás folyamatát megtervezni, felügyelni - a mázazási műveletek különböző módjait alkalmazni - berakni és működtetni az égető kemencéket, szakszerűen alkalmazni az égetési segédeszközöket - a gyakorlati munka végzéséhez szükséges kézi és gépi szerszámokat, berendezéseket a technológiai előírások figyelembevételével szakszerűen és az egészség- és környezetvédelmi előírásoknak megfelelően használni 8. Ötvös szakmairány: Az ötvös olyan fejlett formakultúrával, rajzi és plasztikai ismeretekkel, valamint fémtechnikai tudással rendelkező szakember, aki igényesen valósítja meg az ötvösség különböző területein adódó szakmai és szakesztétikai feladatokat. A szakképesítéssel rendelkező képes: - értelmezni vagy önállóan elkészíteni az ötvös feladatok terveit, majd a tervek alapján a kívánt szinten, különböző anyagokból kivitelezni, illetve kiviteleztetni a különféle ötvös tárgyakat, illetve azok alkatrészeit, alkalmazva az elsajátított, szükséges elméleti és gyakorlati ismereteket - a kor követelményeinek megfelelően ismerni és használni a tradicionális, illetve modern technológiákat a kézműves és az ipari fémművesség területein és figyelembe venni ezek szemléleti, valamint szakmai elvárásait - tudása alapján alkalmazottként vagy vállalkozóként, önállóan ötvös (fémműves) gyakorlati munkát végezni vagy tanulmányait aranyműves szakképzésben, illetve a különböző művészeti főiskolákon, egyetemeken folytatni 9. Textilműves szakmairány: A textilműves vizuális műveltséggel, fejlett színérzékkel, rajzi és festészeti ismeretekkel, valamint textiltechnikai tudással rendelkező szakember. Textil anyag -, minta és formaterveit önállóan és igényesen készíti el a különböző feladatoknak, vagy a megrendelő igényeinek megfelelően. A textiltárgy tervezése és kivitelezése során esztétikai és szakmai szempontokat figyelembe véve szakszerűen alkalmazza az elsajátított textiltechnikákat (kéziszövés, kárpitszövés, kézifestés, textilnyomás, varrás). A kivitelezés és/vagy kiviteleztetés során alkalmazza a jelenkor követelményeinek megfelelő kézműves és ipari technológiákat. Használja a számítógépes szakmai programokat a tervezés és a kivitelezés során. A szakképesítéssel rendelkező képes: - szabadkézi rajzolásra, festésre, mintázásra, térkonstrukciók kialakítására - a látvány egyszerű lerajzolását meghaladó ábrázolási formák megalkotására, átlényegítésére, absztrakcióra - művészeti, szakelméleti ismeretei felhasználására munkája során - művészettörténeti, népművészeti, művészetelméleti, szakmatörténeti és szakelméleti ismeretei folyamatosan fejlesztésére - forrásanyagot, információt gyűjteni, inspirációt keresni a munkához, koncepciót kialakítani, - munkafolyamatot tervezni, ütemezni - tanulmányrajzai alapján, vizuális memóriájára, belső látására támaszkodva kreatív tervek készítésére - a szakmai rajz elkészítésére és helyes értelmezésére - műhely és műteremkörnyezetében szakmai feladatok ellátására - alkalmazni szakmája legfontosabb technológiáit, alapanyagait, segédanyagait, szerszámait, berendezéseit - megtervezni, kialakítani, fejleszteni szakmai eszközhátterét - technológiai- és anyagkísérleteket végezni, törekedve az új minőségek létrehozására - textil alapanyag-, minta- és formaterveit önállóan, kreatívan, magas esztétikai igénnyel és a szakmai követelményeknek megfelelően elkészíteni - vázlatokat készíteni, koncepcióját, elképzeléseit rajzi vagy plasztikus formában magas művészi színvonalon megjeleníteni - textilterveit, vázlatait, terv-variációit, koloritjait, makettjeit, modellrajzait szakszerűen, számítógépes programok használatával és/vagy manuálisan elkészíteni - lakástextil felhasználású terméket tervezni és készíteni az épített környezetnek megfelelően - fali- és tértextil alkotásokat tervezni és készíteni - ruházati felhasználású termékeket, öltözéket, vagy öltözködés kiegészítő tárgyakat tervezni és készíteni - tervei kivitelezéséhez a megfelelő alapanyagokat és technológiákat kiválasztani, alkalmazni - manuális és digitális eszközökkel dokumentálni, archiválni, prezentációt készíteni, bemutatni - szakmai tevékenysége közben munka-, tűz-, környezet-, baleset- és egészségvédelmi előírásokat betartani - tájékozódni a munkavállalás, a vállalkozások aktuális gazdasági – jogi feltételeiről 10. Üvegműves szakmairány: Az üvegműves önállóan, vagy társtervezővel együttműködve, esetleges megrendelővel egyeztetve alkalmazott üvegtárgyakat tervez, hoz létre. Megfelelő kommunikációs képességeivel kapcsolatot tart, valamint szervezi a gyártási folyamatokat megrendelő és kivitelező között. Autonóm alkotásokat hoz létre. Folyamatosan bővíti szakmai ismereteit, lépést tart a legújabb technikákkal, irányzatokkal. Üvegmegmunkáló gépeket, berendezéseket, eszközöket használ. Üvegfestékeket, ragasztókat, vegyi anyagokat használ. Üvegipari gyártmány-előkészítésben és gyártmányfejlesztésben vesz részt. Terveiről, elképzeléseiről, megvalósult munkáiról a szakmai követelményeknek megfelelően dokumentációt, prezentációt készít A szakképesítéssel rendelkező képes: - öblös- és síküvegen alapvető üvegcsiszolatokat tervezni és kivitelezni - üvegtömböket síkcsiszolni, polírozni - öblös- és síküvegen homokfúvott kompozíciókat tervezni és kivitelezni - síküveg ragasztásával és további megmunkálásával tárgyakat tervezni és létrehozni - öblös- és síküvegen alapvető festési technikákat alkalmazni - ólmozott üveg kompozíciókat tervezni, kivitelezni - az üveg melegalakításához szükséges formákat készítni - az üvegfúvás technológiájának ismeretével öblösüvegeket tervezni - az üveg kemencében történő különféle alakítást végezni

  A szakképzés moduljai

 • Iskolák

  Képzést oktató iskolák:

  A választott szakmát oktató iskolák jelen oldalon bemutatott listája a KIR-STAT adatbázisán alapszik, amely csak részleges képet nyújt a képzést adó intézményekről. Ha egy konkrét szakma érdekel, mindenképpen keresd fel az adott iskolát, mert a szakmák oktatása évről évre is változhat. Továbbá próbálj meg minél több forrásból tájékozódni az iskolák listájáról.

  Az iskolák neve mellett láthatod, hogy az adott intézmény diákjai hogyan teljesítettek az Oktatási Hivatal által 2016-ban lebonyolított Országos Kompetenciamérésen az ország összes tanulójához képest. Amennyiben felkeltette az érdeklődésedet egy iskola, akkor az iskola nevére, majd az "OKM jelentés letöltése" gombra kattintva letöltheted a részletes információkat a kompetenciamérés eredményeiről (pl. a szakképző iskolai telephelyen tanulók teljesítménye). További információ az Országos Kompetenciamérésről itt érhető el: www.kir.hu/okmfit

  Oktatas
  Képzést oktató iskolák
  OKM Matematikai eredmény, 2016
  OKM Szövegértés eredmény, 2016

  smiley Az adott iskola tanulói jelentősen jobban teljesítettek, mint az ország összes szakképző iskolai tanulója.

  smiley Az adott iskola tanulói hasonlóan teljesítettek, mint az ország összes szakképző iskolai tanulója.

  smiley Az adott iskola tanulói jelentősen rosszabbul teljesítettek, mint az ország összes szakképző iskolai tanulója.

  smiley Ezen iskola esetében nem érhető el OKM adat.