Cookie / Süti tájékoztató
Kedves Látogató! Tájékoztatjuk, hogy a honlap felhasználói élmény fokozásának érdekében cookie-kat alkalmazunk. A honlapunk használatával ön a tájékoztatásunkat tudomásul veszi.
Rendben

Honvéd kadét (szakmairány megjelölésével)

 • Képzési információk
 • Iskolák
 • A Szakma leírása
 • A képzés alapvető jellemzői

  Szakmanév

  Honvéd kadét (szakmairány megjelölésével)

  Szakmajegyzék azonosító

  510311105

  Ágazat

  Honvédelem

  Iskolai rendszerű képzési idő

  Alapfokú iskolai végzettséggel: 5 év; Érettségivel: 2 év

  Munkakör

  1. Szakmairány: Honvéd kadét, Gépjármű mechatronikai technikus (szerviz): A Honvéd kadét, Gépjármű mechatronikai technikus közúti jármű (személygépkocsi, tehergépkocsi, autóbusz) és katonai harc- és gépjármű javító és karbantartó szervizekben (műhelyekben) dolgozik, munkát irányít. Munkafelvételi tevékenységet végez, illetve irányít. A járművek hibáit diagnosztizálja. Több javítástechnológia közül kiválasztja a műszaki szempontból legjobban alkalmazható megoldást az adott járműre. Szakszerűen és a legújabb járműtechnikai kompetenciák birtokában, a járműveken időszaki és eseti karbantartási és javítási műveleteket végez, illetve irányít. Alkatrészt rendel (a szakszolgálattal egyeztetve). Kezeli a járműben található kódolt egységeket, a jármű üzembe helyezésekor, illetve javítását követően azok élesztéséről gondoskodik. A folyamatok közben és után diagnosztikát végez, naprakészen ismerve a diagnosztikai műszereket és méréstechnikákat, valamint annak kiértékelési eljárásait, módszereit. Diagnosztikai eszközöket használva, járműveket készít fel (illetve a felkészítést irányítja) hatósági műszaki vizsgára. A munkák után a járművet szakszerű magyarázattal átadja a járművet üzemeltető személynek/alegységnek. Ügyfélkezelést és készletgazdálkodást végez. 2. Szakmairány: Honvéd kadét, Elektronikai technikus: A Honvéd kadét, Elektronikai technikus alapvető feladatai közé tartozik az elektromos, valamint elektronikus berendezések műszerek tervezése, gyártása, sszeszerelése, mérése, javítása és karbantartása. Ismeri és alkalmazza a villamos biztonságtechnikai, illetőleg a korszerű érintésvédelmi és minőségbiztosítási előírásokat. Képes egyedi készülékeket dokumentáció alapján megépíteni, mikrovezérlős áramköröket felprogramozni. Javító technikusként felméri egy-egy javítás várható anyag- és időigényét, illetve a várható költség vonzatukat, a javítással kapcsolatos információkat. Szakmailag támogatja a hozzá beosztott állomány (műszerészek, szerelők) munkáját. Alkalmazza a korszerű méréstechnikai, diagnosztikai eszközöket. Számítógéppel irányított mérő, ellenőrző és gyártó eszközöket használ és programoz. 3. Szakmairány: Honvéd kadét, Honvédelmi igazgatási ügyintéző: A Honvéd Kadét igazgatási ügyintéző munkája során személyesen, írásban, telefonon vagy elektronikus kommunikációs csatornákon fogadja a megkereséseket. Kezeli a felmerült akadályokat, felvilágosítást, tájékoztatást nyújt az ügyfelek részére, válaszol a szolgáltatásokkal vagy eljárásokkal kapcsolatos kérdésekre. Közigazgatási eljárás keretén belül ügyeket kezel, jogkörében meghatározott eljárásokat folytat le. Gépírást szövegszerkesztést végez, adminisztratív, dokumentációs és ügyviteli feladatokat lát el. Ismeri a honvédelmi kötelezettség tartalmi elemeit. Gyakorlatban kezeli a katonai igazgatás, nyilvántartás okmányait. Szakszerűen használja a rábízott technikai eszközöket. Képes nyílt katonai iratkezelésre. Ismeri az Államigazgatás különleges jogrendi elemeit, helyszíneit, a katonai igazgatás színtereit. Tisztában van a katonai igazgatás feladatrendszerével, ismeri a honvédelmi kötelezettségek rendszerét békeidőszakban és a különleges jogrend időszakaiban egyaránt. Kezeli a katonai igazgatás, nyilvántartás okmányait. Alkalmassá válik adatgyűjtési, adatszolgáltatási és adatellenőrzési feladatok önálló elvégzésére, a különböző adatállományokból egyszerűbb beszámolók elkészítésére. 4. Szakmairány: Honvéd kadét, Infokommunikációs hálózatépítő és -üzemeltető technikus: A Honvéd kadét, Infokommunikációs hálózatépítő és -üzemeltető technikus feladata az infokommunikációs hálózatok, így a távközlési, informatikai- és optikai gerinchálózatok fizikai telepítése és üzemeltetése. Munka jellégétől függően csapatban vagy önállóan dolgozik, kábelhálózatok, kötések, rendezők telepítésén és a végberendezések installálásán, az útvonalak konfigurálásán, valamint a címzések beállításán. Üzemelteti a rendszerben lévő kábelhálózati elemeket és végberendezéseket, távközlési méréseket végez, hibát diagnosztizál és javít. Figyelemmel kíséri az infokommunikációs rendszerek innovációját, a fejlődés lehetőségét szem előtt tartva folyamatosan képezi magát. Felkészül a Magyar Honvédség infokommunikációs rendszereinek (vezetékes, vezeték nélküli) telepítésére, üzemeltetésére, konfigurálására, javítására. 5. Szakmairány: Honvéd kadét, Informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető: A Honvéd kadét, Informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető technikus informatikai, illetve hálózati ismeretei birtokában csapatban és önállóan dolgozva kis- és közepes méretű hálózatok tervezésében, telepítésében és üzemeltetésében vesz részt. Együttműködik a rendszerszervezőkkel, szoftverfejlesztőkkel, egyszerűbb problémákat az internetet felhasználva önállóan megold. Felelősségi körébe tartozhat többek között a vállalatnál, a honvédségnél működő, illetve felhőszolgáltatásként igénybe vett informatikai hálózati eszközök, különböző operációs rendszerű szerverek és munkaállomások, alkalmazások összehangolt működésének és frissítésének biztosítása, a felhőszolgáltatásokhoz kapcsolódás biztosítása. Segítséget nyújt kollégáinak alkalmazások használatában, alkalmazás üzemeltetési feladatokat lát el. Projektek keretében informatikai biztonsági eszközöket, tűzfalakat, vírusvédelmi szoftvereket telepít és konfigurál, virtualizált kiszolgálói környezetet üzemeltet. Programozási alapismeretek birtokában, alkalmazói, illetve webes feladatokat old meg, webes kiszolgálói rendszert üzemeltet, adatbázisokat kezel. Szakmai témákban hatékonyan kommunikál magyarul és angolul egyaránt. 6. Szakmairány: Honvéd kadét, Környezetvédelmi technikus: A Honvéd kadét, Környezetvédelmi technikus elvégzi a katonai tevékenységek környezeti kockázatbecslését, meghatározza a katonai gyakorlatok és műveletek környezetvédelmi biztosításának feladatait. Önállóan, vagy mérnöki irányítás mellett mintát vesz a környezeti elemekből (talaj, víz levegő), hulladékból és biológiai vizsgálandó anyagból. A mintákat vizsgálatra előkészíti, mérőműszerek segítségével megállapítja a környezetszennyező anyagok és egyéb egészségkárosító tényezők nagyságát, koncentrációját. A mennyiségi és minőségi mérések eredményei alapján következtetést von le a környezeti elemek állapotáról, meghatározza a tennivalókat. Valamennyi tevékenységet a munkavédelmi és környezetvédelmi előírások betartása mellett végzi. Közreműködik a környezetbarát eljárások kialakításában, segíti azok bevezetését. Kialakítja a különböző hulladékok gyűjtésének feltételeit, gondoskodik az elszállításukról, ártalmatlanításukról. Vezeti és kezeli környezetvédelmi nyilvántartásokat, végrehajtja az előírt hatósági adatszolgáltatást. Gondoskodik a szükséges környezetvédelmi engedélyek beszerzéséről. Végrehajtja a környezetvédelmi ellenőrzéseket. 7. Szakmairány: Honvéd kadét, Logisztikai technikus: A Honvéd kadét, Logisztikai technikus összehangolja, tervezi, lebonyolítja és ellenőrzi a szállítmányozás területén az árutovábbításhoz kapcsolódó fuvarozási, szállítmányozási és anyagmozgatási logisztikai tevékenységeket. A katonai logisztika területén a felkészítéshez és az alaprendeltetésből adódó napi feladatokhoz szükséges alapanyagok, alkatrészek és termékek beszerzését, készletképzését és készletezését, az elosztási folyamatok tervezését, végrehajtását és ellenőrzését végzi. Raktározás területén ellátja a be- és kitárolás munkafolyamatait, az anyag átvételét és kiadását, elvégzi a komissiózás és az expediálás műveleteit. Katonai szállítmányozás területén az árutovábbításhoz kapcsolódó fuvarozási, szállítmányozási és logisztikai tevékenységeket összehangolja, tervezi, lebonyolítja, ellenőrzi. Rendszeres kapcsolatot tart a beszállító partnerekkel és a felhasználó alegységekkel. Hazai és nemzetközi fuvarokmányokat állít ki és megfelelő szervezéssel gazdaságos, biztonságos és gyors minőségi szolgáltatást valósít meg. Munkakörével együtt járó logisztikai menedzsment tevékenység mellett pénzügyi, adminisztratív és marketing feladatokat is ellát.
 • Iskolák

  Képzést oktató iskolák:

  A választott szakmát oktató iskolák jelen oldalon bemutatott listája a KIR-STAT adatbázisán alapszik, amely csak részleges képet nyújt a képzést adó intézményekről. Ha egy konkrét szakma érdekel, mindenképpen keresd fel az adott iskolát, mert a szakmák oktatása évről évre is változhat. Továbbá próbálj meg minél több forrásból tájékozódni az iskolák listájáról.

  Az iskolák neve mellett láthatod, hogy az adott intézmény diákjai hogyan teljesítettek az Oktatási Hivatal által 2019-ben lebonyolított Országos Kompetenciamérésen az ország összes tanulójához képest. Amennyiben felkeltette az érdeklődésedet egy iskola, akkor az iskola nevére, majd az "OKM jelentés letöltése" gombra kattintva letöltheted a részletes információkat a kompetenciamérés eredményeiről (pl. a szakképző iskolai telephelyen tanulók teljesítménye). További információ az Országos Kompetenciamérésről itt érhető el: www.kir.hu/okmfit

  Képzést oktató iskolák
  OKM Matematikai eredmény, 2019
  OKM Szövegértés eredmény, 2019

  smiley Az adott iskola tanulói jobban teljesítettek, mint az ország összes szakképző iskolai tanulója.

  smiley Az adott iskola tanulói hasonlóan teljesítettek, mint az ország összes szakképző iskolai tanulója.

  smiley Az adott iskola tanulói rosszabbul teljesítettek, mint az ország összes szakképző iskolai tanulója.

  smiley Ezen iskola esetében nem érhető el OKM adat.

 • background image

   

  Honvéd kadét

   

  Honvédelem  ágazat  5  éves  képzése,  amely  érettségi  és  technikusi  szintű  szakképzettség 
  megszerzésével zárul.

   

  A Honvéd kadét olyan szakember, aki a választott szakmairánynak megfelelően képes a Magyar 
  Honvédség  speciális  szaktechnikai  eszközeit  üzemeltetni  és  kezelni.  A  rábízott  kisalegység 
  felkészítését, kiképzési foglalkozásait vezetni, parancsot adni és parancsot végrehajtani. Képes a 
  saját  és  a  beosztott  állomány  fizikai  állapotának,  valamint  szakmai  ismereteinek  bővítésére,  a 
  modernkori hadviselés fejlődésének követésére, a szabályzatokban meghatározott eljárások és 
  ismeretek elsajátítására, valamint végrehajtására.

   

  KOMPETENCIAELVÁRÁS

   

  Pontosság,  precízség,  jó  szemmérték  és  térlátás,  kézügyesség,  csapatmunka,  önállóság, 

  munkafegyelem. 

  A SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ KÉPES

   

  külső és belső kapcsolattartást és kapcsolat lezárását szolgáló iratokat, leveleket, egyéb 
  dokumentumokat készíteni, szerkeszteni, sokszorosítani, kezelni, tárolni,

   

   

  számítógépes ügyviteli és iktató programcsomagokat alkalmazni

   

   

  alkalmazni a hatékony kommunikáció elemeit,

   

   

  katonai 

  alapfeladatok  körében  a  szolgálati,  alaki  és  öltözködési  szabályzatban 

  meghatározottakat alkalmazni,

   

   

  parancsnokát támogatva részt vesz az alegység napi tevékenységének irányításában

  ,

   

   

  ön

  -

  és kölcsönös segélynyújtási feladatok ellátására,

   

   

  katasztrófavédelmi és nem háborús feladatok ellátására,

   

   

  a beosztott állomány kiképzését tervezni, szervezni és végrehajtani,

   

   

  a saját és a kisalegység katonai

  -

  szakmai ismereteit önképzéssel fejleszteni,

   

   

  számítógépes  nyilvántartásokat  vezetni,  elektronikus  formátumú  dokumentumo

  kat 

  készíteni, 

   

   

  szakbeosztásához  rendszeresített  haditechnikai  eszközöket  kezelni,  üzemeltetni, 

  tesztelni, karbantartani, 

   

  az egyszerűbb hibákat javítani;

   

   

  betartani és betartatatni katonai gyakorlati feladatok végrehajtása során előírt biztonsági 
  rendszabál

  yokat, 

   

  munka-

  , tűz

  és környezetvédelmi tevékenységet végezni;

    

  Ajánlott minden fiatal számára, akit vonzanak a katonai technikai eszközök, a biztonság, szereti 
  a mozgalmasságot, a kihívásokat, szeret alkotni, csapatban dolgozni és embereket irányítani.