Cookie / Süti tájékoztató
Kedves Látogató! Tájékoztatjuk, hogy a honlap felhasználói élmény fokozásának érdekében cookie-kat alkalmazunk. A honlapunk használatával ön a tájékoztatásunkat tudomásul veszi.
Rendben

Honvéd altiszt (szakmairány megjelölésével)

 • Képzési információk
 • A Szakma leírása
 • A képzés alapvető jellemzői

  Szakmanév

  Honvéd altiszt (szakmairány megjelölésével)

  Szakmajegyzék azonosító

  510311104

  Ágazat

  Honvédelem

  Iskolai rendszerű képzési idő

  Érettségivel: 2 év

  Munkakör

  1. Szakmairány: Állami légijármű műszerész: Végrehajtja a légijármű üzembentartása során az avionikai rendszerek hibafeltárási, javítási feladatait, a karbantartási terv szerinti munkavégzések során - a mindenkor érvényes és az adott légijárműre vonatkozó dokumentációk alapján - előírt feladatokat. Szükséges berendezéscseréket, működési próbákat hajt végre. Biztosítja a légijárművek folyamatos üzemképességét, a repülési feladatok során szakterületének megfelelően végrehajtja az előkészítési feladatokat, irányítja a földi repülésbiztosítást végző személyzetet. A repülési feladatok befejezését követően elvégzi a tárolási munkálatokat. Tevékenysége során együttműködik a légijármű szerelővel, így biztosítja a légijármű komplex üzemeltetési, javítási és karbantartási tevékenység összehangolt működését. 2. Szakmairány: Állami légijármű szerelő: Végrehajtja a légijármű üzembentartása során a sárkány- és hajtómű rendszerek hibafeltárási, javítási feladatait, a karbantartási terv szerinti munkavégzések során elvégzi a mindenkor érvényes és az adott légijárműre vonatkozó dokumentációk alapján előírt feladatokat. Szükséges berendezéscseréket, működési próbákat hajt végre. Biztosítja a légijárművek folyamatos üzemképességét, a repülési feladatok során szakterületének megfelelően végrehajtja az előkészítési feladatokat, irányítja a földi repülésbiztosítást végző személyzetet. A repülési feladatok befejezését követően elvégzi a tárolási munkálatokat. Tevékenysége során együttműködik a légijármű műszerésszel, így biztosítja a légijármű komplex üzemeltetési, javítási és karbantartási tevékenység összehangolt működését. 3. Szakmairány: Híradó: A híradó altiszt ismeri a Magyar Honvédségben rendszeresített stacioner és tábori híradó és infokommunikációs eszközöket, azok rendszertechnikai paramétereit és alkalmazhatóságukat a csapatok vezetésében. Végzi a Magyar Honvédség hírrendszerén belül az analóg és digitális rendszerek (vezetékes, rádió/rádiórelé, mikrohullámú) összeköttetésének biztosítását, technikai kiszolgálását. Üzemelteti a híradó és infokommunikációs eszközöket, biztosítja a hírrendszer elemeihez történő csatlakozások lehetőségeit. Alkalmazza a Magyar Honvédség hírrendszerének információvédelemmel kapcsolatos feladatait a nemzeti és a NATO terminológia előírásai szerint. Szabályosan vezeti az állomásokmányokat, üzemeltetési dokumentumokat. Biztosítja a híradó technikai eszközök, eszközkomplexumok hadrafoghatóságát, eszközjavítási, hibaelhárítási feladatokat végez a szakbeosztásához szükséges szintig. Figyelemmel kíséri az infokommunikációs rendszerek innovációját, a fejlődés lehetőségét szem előtt tartva folyamatosan képezi magát. Részt vesz nemzeti és NATO műveletekben. 4. Szakmairány: Katonai informatikai rendszer-üzemeltető: A katonai informatikai rendszerüzemeltető elvégzi az általános szoftvertelepítési-, üzemeltetési feladatokat, közreműködik minden katonai feladat egoldásának informatikai eszközökkel történő megszervezésében és támogatásában. Összeállítja és konfigurálja a számítógépeket és perifériákat, ellenőrzi működésüket, karbantartja a szakbeosztásához rendszeresített technikai eszközöket Helyi hálózatokat alakít ki, konfigurálja a hálózati elemeket, végzi az intranet, internet hálózatok elemeinek konfigurálását, valamint működteti azokat. Kidolgozza a katonai informatikai hálózatok üzemeltetési okmányait, dokumentálja és karbantartja az informatikai hálózatok adatait a Magyar Honvédségben alkalmazott hálózattervező szoftver segítségével. Végzi az informatikai hálózat rendszerszintű kialakítását, konfigurálását, programösszetevők telepítését. Helyi hálózat-felügyeleti tevékenységet folytat, hálózat-felügyeleti szoftvert kezel. Alkalmazza a Magyar Honvédségben használt operációs rendszer alapfokú biztonsági funkcióit és konfigurálja azok beállításait. Betartja és betartatja a Magyar Honvédség és a NATO informatikai rendszereire vonatkozó szabályzókat. 5. Szakmairány: Katonai pénzügyi: A katonai pénzügyi ágazatra felvételt nyert honvéd altiszt-jelöltek a képzés végére civil, illetve katonai vonatkozású pénzügyi és számviteli ismereteket, munkafolyamatokat sajátítanak el. A szakmairányt elvégzettek a megszerzett elméleti és gyakorlati tudás birtokában alkalmasak belső kontroll rendszerek felhasználói szintű kezelésére, pénzügyi ellenőrzési, a gazdálkodás támogató feladatok végzésére. A pénzügyi szaktevékenység keretein belül a pénzforgalom kezelését, számlák és személyi járandóságok utalását hajtják végre integrált vállalatirányítási rendszer alkalmazásával. A szakmairányon belül széles körű lehetőségek állnak rendelkezésre közgazdasági, finanszírozási, ellenjegyző, személyi járandósági, költségvetési, nyugdíjmegállapító, nemzetközi pénzügyi, számviteli, vagy társadalombiztosítási altiszti beosztások ellátására. 6. Szakmairány: Légi vezetés: A Magyar Honvédség kötelékében légi vezetési altisztként különböző szintű vezetési központban (század, ezred, haderőnemi) teljesít katonai szolgálatot. A legjellemzőbben a légi vezetési szakirányon megszerzett végzettség alapján az alábbi beosztások betöltésére kell alkalmasnak lenni: Légi Irányító Központ: Adatfeldolgozó, Asszisztens: (Azonosító tiszt asszisztens, Légihelyzet Előállító Csoport asszisztens, Légvédelmi Irányító asszisztens és Váltásparancsnok asszisztens). A légierő vezetési pontjain adatfeldolgozó vagy hadműveleti altiszti beosztás. Végrehajtja elöljárói parancsait és feladatot szab beosztottjai számára, melynek végrehajtásához biztosítja a szükséges feltételeket. Ellenőrzi, értékeli, javítja beosztottjai tevékenységét. Ismeri és alkalmazza a NATO elvek szerinti légvédelmi harc sikeres megvívásához szükséges irányelveket. Betartja és betartatja a vonatkozó biztonsági rendszabályokat, munka-, környezet- és tűzvédelmi szabályokat, illetve titokvédelmi előírásokat. 7. Szakmairány: Műszerész, fegverműszerész: A szolgálati- és szakmai elöljárói intézkedések, a katonai szervezete éves Technikai Kiszolgálási Terve, illetve a műszak leírások-, üzemeltetési-, technikai kiszolgálási- és javítási szakutasítások technológiai műveleti előírásai szerint, önállóan vagy csoportban végzi a Magyar Honvédségben (a továbbiakban: MH) rendszeresített- és alkalmazásba vett szárazföldi általános fegyverzettechnikai eszközök- és harcanyagok (a továbbiakban: FVTE-ök és HAG-ok /vagy FVT-i hadfelszerelés) időszakos- és üzemeltetési norma szerinti technikai kiszolgálását (a továbbiakban: TK), valamint meghatározott szintű javítását, a hadrafoghatóság biztosítása érdekében. Képes a szakmájával betölthető beosztásokban szakfeladat végzésére, valamint alárendelt szakállománya vezetés-irányítására, közvetlen szolgálati- és szakmai elöljárói helyettesítésére, feladataik részbeni ellátására. Jellemző foglalkozások: lövészfegyver-, löveg-, optikai eszköz- valamint FVT-i HAG javítóraj technikus altiszt, rajparancsnok helyettes. 8. Szakmairány: Műszerész, páncéltörő rakétaműszerész: Rakétajavító raj, technikus altiszt és Rakétajavító raj, rajparancsnok helyettes a technikai kiszolgálási- és javítási szakutasításokban foglalt technológiai műveleti utasítások alapján végzi a Magyar Honvédségben rendszeresített, illetve alkalmazásba vett irányítható páncéltörő rakétatechnikai eszközök tervszerű karbantartását, időszakos- és üzemeltetési norma szerinti technikai kiszolgálását, valamint szükséges szintű javítását, a folyamatos, előírt szintű hadrafoghatóság biztosítása érdekében. Rakéta éleslövészetek fegyverzettechnikai biztosítását végzi. A szakmájával betölthető beosztásokban szakfeladatok önálló végrehajtásán felül vezeti az alárendelt szakállomány szakmai munkavégzését. 9. Szakmairány: Parancsnok, ABV védelmi: Ismeri a szakharcászat alapelveit, az ABV védelmi alegységek szervezetét, rendeltetését, alkalmazásuk alapelveit a különböző harctevékenységi fajták során. Tisztában van a mérgező harcanyagok jellemző tulajdonságaival, az egyéni és a kollektív ABV védelem alapjaival. Képes az ATP-45 előírásai alapján manuális értékelő feladatok végrehajtására. Rendeltetésszerűen használja, működteti a Magyar Honvédségben rendszeresített ABV védelmi technikai eszközöket, műszereket és anyagokat. Tisztában van az ABV védelmi támogatás és anyagi technikai biztosítás alapelveivel. Vezeti a raj szintű kiképzési foglalkozásokat. Tisztában van a munkavédelmi, biztonsági, tűzvédelmi és környezetvédelmi rendszabályokkal. Vezeti és szervezi az irányítása alatt lévő raj szaktevékenységét. Vezeti a beosztásához kapcsolódó okmányokat. A parancsnokától kapott ABV védelmi szakfeladatot megérti és a rábízott kisalegység tagjai számára ennek alapján meghatározza a feladatot. Szükség esetén együttműködik más fegyvernemekkel, szakalegységekkel. Használja a munkája során szükséges szövegszerkesztő, táblázatkezelő programokat. Alapszinten képes angolul kommunikálni és használja az irodatechnikai szoftvereket és eligazodik a NATO, EU struktúrában. 10. Szakmairány: Parancsnok, Légvédelmi rakéta és tüzér: A Magyar Honvédség kötelékében Honvéd altisztként teljesít katonai szolgálatot. A műveleti terveknek és technikai leírásoknak megfelelően telepíti, álcázza és harci munkát végez a rendszeresített haditechnikai eszközével. Felderíti, kategorizálja és elvégzi a légi támadóeszközök azonosítását. Elöljárói parancsra éles légvédelmi rakétát indít. Folyamatosan képezi magát, illetve kis-, fegyvernemi és szakalegysége katonáit elméleti és gyakorlati foglalkozásokon történő részvétellel, foglalkozások levezetésével. Végrehajtja elöljárói parancsait és feladatot szab beosztottjai számára, melynek végrehajtásához biztosítja a szükséges feltételeket. Ellenőrzi, értékeli, javítja beosztottjai tevékenységét. Ismeri és alkalmazza a NATO elvek szerinti légvédelmi rakéta harc sikeres megvívásához szükséges irányelveket. Betartja és betartatja a vonatkozó biztonsági rendszabályokat, munka-, környezetés tűzvédelmi szabályokat, illetve titokvédelmi előírásokat. 11. Szakmairány: Repülésbiztosító: A repülésbiztosító szakállományú katonák üzemeltetik és üzemben tartják azokat a földi telepítésű rádió kommunikációs, rádió navigációs, rádiólokációs és fénytechnikai eszközöket, amelyek a katonai repülőtereken a légijárművek (repülőgépek, helikopterek) légiirányítását, biztonságos le-, és felszállását szolgálják. A repülőtéren telepített eszközök folyamatos üzemét egyidőben több különböző munkakör/beosztás ellátásával lehet biztosítani. A szakállományú katona ügyeleti szolgálatai ellátása során felügyeli, vezéreli a repülőtér repülésbiztosító rendszereinek működését, azok állapotjelzéseit és távvezérlését biztosító szoftverfelügyeleti berendezések segítségével, a repülésirányító szolgálat utasításai alapján. Intézkedik az egyes berendezések meghibásodása esetén azok azonnali javításáról és rendszerbe történő visszaállításáról. A szerviz-raj technikus a repülőtéren telepített berendezések üzemzavara esetén az állomások helyszínén meghatározza a hibaeseményt, hibabehatárolást és kisebb szintű javítást végez, az elvégzett műszaki tevékenységet az előírásoknak megfelelően dokumentálja. Adott típusú rádió-, rádiónavigációs, illetve lokátor állomás technikusa időszakos műszaki kiszolgálás keretében diagnosztikai ellenőrzéseket, konfigurációs adatmentéseket, a pillanatnyi működési állapot szenzoradatainak kiértékelését végzi el a berendezés kezelőszoftverének segítségével, az adott típusú eszköz műszaki gyártói előírásai alapján. A repülésbiztosító altisztek a Magyar Honvédség repülőcsapatainál Szolnokon, Pápán és Kecskeméten teljesítenek szolgálatot. 12. Szakmairány: Speciális felderítő, Elektronikai hadviselés: Az elektromágneses spektrumban üzemelő kommunikációs és nem-kommunikációs rendszerek vonatkozásában elektronikai hadviselési (elektronikai megfigyelés, elektronikai zavarás) feladatokat végez. Az elektronikai megfigyelés és a más forrásból származó információk alapján elektronikai zavarási feladatot (programozás, valós zavarás) hajt végre. Működteti a Katonai Egységes Felderítő Rendszer elemeit. A felfedett adatokat beviszi az alkalmazott adatbázisokba. A meghatározott formában és tartalommal jelentést készít és továbbítja azokat. Tervezi és szervezi a rendszeresített elektronikai hadviselési és infokommunikációs eszközök karbantartását, szervízeltetését. Tervezi és szervezi a szakállomány szakkiképzését. Tervezi és szervezi a más fegyvernemekkel, szakcsapatokkal történő együttműködést. 13. Szakmairány: Speciális felderítő, Rádióelektronikai felderítő: Az elektromágneses spektrumban üzemelő kommunikációs és nem-kommunikációs rendszerek vonatkozásában rádióelektronikai felderítést végez. Ezen belül végrehajtja a kommunikációs felderítés felfedési, lehallgatási, előzetes analizálási és iránymérési feladatait, illetve a nemkommunikációs felderítés felfedési, ellenőrzési és előzetes analizálási feladatait. Működteti a Katonai Egységes Felderítő Rendszer elemeit. A felfedett adatokat rögzíti az alkalmazott adatbázisokban és elemzéseket végez. Az elemzés eredménye alapján jelentéseket készít és továbbítja azokat. Tervezi és szervezi a rendszeresített rádiófelderítő és infokommunikációs eszközök karbantartását, szervízeltetését. Tervezi és szervezi a szakállomány szakkiképzését. Tervezi és szervezi a más fegyvernemekkel, szakcsapatokkal történő együttműködést. 14. Szakmairány: Szerelő, Műszakigép-szerelő: Olvassa és értelmezi az egyszerű alkatrészekről készült műszaki rajzokat. Ismeri és feladat végrehajtás közben alkalmazza a Magyar Honvédség (MH) munka-, tűz-, és környezetvédelmi szabályzóit, szelektíven gyűjti és biztonságosan tárolja a keletkezett veszélyes hulladékot. Ismeri a munkája során használt fémek tulajdonságait és önállóan alkalmazza az oldható és nem oldható gépipari kötések technológiai folyamatát, illetve törekszik a gépelemek, valamint a MH-ban rendszeresített hajtó-, kenő-, tömítő- és üzemanyagok rendeltetésszerű használatára. Egyszerű hidraulikus és pneumatikus egységek vizsgálatát végzi. Kezeli és a tervszerű fenntartási rendszer alapján üzemben tartja a MH-ban rendszeresített műszaki-technikai eszközöket. Alkalmazza az igénybevétel rendjét, szabályait, valamint a tárgyi és személyi feltételeit. Vezeti a technikai eszközök igénybevételi okmányait. Ismeri a MH eszköz és anyagellátási rendszerét. A műszaki dokumentációk és a diagnosztikai eszközök eredményei alapján megtervezi a technikai eszközök javítási folyamatát. 15. Szakmairány: Szerelő, Páncélos- és gépjárműszerelő: Olvassa és értelmezi az egyszerű alkatrészekről készült műszaki rajzokat. Ismeri és feladat végrehajtás közben alkalmazza a Magyar Honvédség (MH) munka-, tűz-, és környezetvédelmi szabályzóit, szelektíven gyűjti és biztonságosan tárolja a keletkezett veszélyes hulladékot. Ismeri a munkája során használt fémek tulajdonságait és önállóan alkalmazza az oldható és nem oldható gépipari kötések technológiai folyamatát, illetve törekszik a gépelemek, valamint a MH-ban rendszeresített hajtó-, kenő-, tömítő- és üzemanyagok rendeltetésszerű használatára. Egyszerű hidraulikus és pneumatikus egységek vizsgálatát végzi. Kezeli és a tervszerű fenntartási rendszer alapján üzemben tartja a MH-ban rendszeresített gépjármű- és kerekes harcjármű-technikai eszközöket, valamint harckocsikat. Alkalmazza az igénybevétel rendjét, szabályait, valamint a tárgyi és személyi feltételeit. Vezeti a technikai eszközök igénybevételi okmányait. Ismeri a MH eszköz és anyagellátási rendszerét. A műszaki dokumentációk és a diagnosztikai eszközök eredményei alapján megtervezi a technikai eszközök javítási folyamatát.