Cookie / Süti tájékoztató
Kedves Látogató! Tájékoztatjuk, hogy a honlap felhasználói élmény fokozásának érdekében cookie-kat alkalmazunk. A honlapunk használatával ön a tájékoztatásunkat tudomásul veszi.
Rendben

Felvonóellenőr

 • Képzési információk
 • Munkaerőpiaci információk
 • A képzés alapvető jellemzői

  Szakmanév

  Felvonóellenőr

  OKJ

  6252101

  Szakmacsoport

  Gépészet

  Iskolarendszeren kívüli képzési idő

  250-350 óra

  Munkakör

  "A felvonóellenőr:
  - elvégzi az üzembe helyezés előtti, az ellenőrző (javítás utáni) vizsgálatokat, a periodikus műszaki
  biztonságtechnikai vizsgálatokat (fővizsgálatot, ellenőrző vizsgálatot és a karbantartás
  megfelelőségének műszaki felülvizsgálatát)
  - a vizsgálat eredményéről tájékoztatja a tulajdonost, az üzemeltetőt és saját munkáltatóját
  - hatósági beavatkozás szükségessége esetén értesíti a jogszabályban meghatározott szervezeteket
  - közvetlen baleset- vagy életveszélyt eredményező hiba (hiányosság), továbbá a biztonságos
  működést veszélyeztető eset észlelésekor intézkedik az üzemeltetés azonnali leállítására és az
  üzemeltetés szüneteltetésére a veszélyhelyzet megszüntetéséig
  - hat hónapot meghaladó leállítás esetén külön jogszabályban meghatározott módon intézkedik,
  illetve ellenőrzi a felvonó veszélytelenítését
  - adatot szolgáltat a felvonók és mozgólépcsők országos központi nyilvántartásához
  A szakképesítéssel rendelkező képes:
  - elvégezni az üzembe helyezés előtti vizsgálatot (tanúsító vizsgálatot), ellenőrző vizsgálatot (javítás
  utáni vizsgálatot), a periodikus biztonságtechnikai ellenőrző vizsgálatokat (fővizsgálatot, időszakos
  vizsgálatot, karbantartás megfelelőségét ellenőrző vizsgálatot), az önálló ellenőr által végezhető periodikus biztonságtechnikai ellenőrző vizsgálatot (karbantartás megfelelőségét ellenőrző
  vizsgálatot)
  - mechanikai méréseket (hossz, szög, helyzet, sebesség, gyorsulás, rántás, tömeg, erő, alakváltozás,
  hőmérséklet stb.) és villamos alapméréseket végezni (egyen- és váltakozó áramú áramkörben:
  feszültség, áramerősség, ellenállás, frekvencia, fázissorrend), méréssel ellenőrizni a terheletlen
  fülke tömegét és az ellensúly vagy kiegyenlítő súly tömegét
  - rezgés-, zaj- és fényjellemzőkkel kapcsolatos méréseket végezni, hidraulikus felvonókon méréseket
  végezni (nyomás, olajhőmérséklet)
  - tanulmányozni és értelmezni az építészeti, a gépészeti és az elektromos dokumentációkat,
  ellenőrizni a felvonó engedélyezési és kivitelezési terveit, dokumentációit, a tanúsítványok,
  megfelelőségi nyilatkozatok, kivitelezői nyilatkozat, EMC-nyilatkozat, érintésvédelmi
  jegyzőkönyv, a kezelési, karbantartási, üzemeltetési, mentési utasítások meglétét, tartalmát
  - ellenőrizni a felvonó létesítésére, üzemeltetésére vonatkozó követelmények és előírások teljesülését
  (törvények, rendeletek, szabványok, egyéb előírások)
  - vizsgálni, hogy a felvonó építészeti elhelyezése, környezete megfelel-e a létesítési és tűzvédelmi
  követelményeknek, ellenőrizni, hogy az alkalmazott épületszerkezetek állékonysága,
  terhelhetősége és tűzállósági határértéke megfelelő-e
  - vizsgálni, hogy a beépített berendezést az engedélyezett dokumentumok alapján valósították-e meg
  - vizsgálni a géphelyiség, illetve a géptér kialakítását: méreteit, a biztonsági távolságokat, a
  megközelíthetőségét, anyagát, megvilágítását, hőmérsékletét, a biztonságos anyagmozgatás
  lehetőségeit, ellenőrizni a felvonóakna és berendezései megfelelőségét, az előírt építészeti méretek
  és biztonsági távolságok megfelelőségét (aknafej, felső túlfutás, süllyeszték, előírt minimális
  távolságok), a határoló szerkezetek anyagát, méretét és kialakítását, szilárdságát
  - vizsgálni a felvonó meghajtó gépének kialakítását, állapotát, rögzítését, rezgésszigetelését, a
  függesztőelemeket, ellenőrizni a kötéltárcsák (hajtótárcsa, terelőtárcsa, függesztőtárcsa, keresztfej)
  védelmét
  - ellenőrizni a hidraulikus felvonó esetén a hidraulikus teljesítmény, a teljes terhelési nyomás értékét,
  a motor és a szivattyú főbb adatait, a dugattyú, a munkahenger, hengertám, a fémcsövek szilárdsági
  méretezését, illetve helyes kiválasztását, megfelelő rögzítését, valamint, hogy a flexibilis tömlő
  próbanyomás-értéke megfelelő-e, ellenőrzi a hidraulikus rendszer tömörségét, nyomással való
  terhelhetőségét, a zárószelepek és a fő elzárócsap állapotát, környezeti hőmérsékletű
  munkafolyadék mellett a fülke süllyedését
  - ellenőrizni a fülke-vázszerkezet megfelelő kialakítását, szilárdságtani számítását, a fülke
  kialakítását, elemeinek előírt szilárdságát, a fülkének a vázszerkezethez való rögzítését és a
  rezgésszigetelést
  - ellenőrizni, hogy a fülkére, illetve az ellensúlyra a dokumentációban előírt fogókészüléket
  szerelték-e fel, és hogy a fogókészülék-párra megállapított össztömeg összhangban van-e a felvonó
  tömegadataival, ellenőrizni a fogókészülék megfelelő beépítését, rögzítését, működését, megmérni
  a fogókészülék által a fülkén okozott lassulást, és ellenőrizni, hogy a lassulás szabadesés és
  névleges terhelés esetén megfelelő-e, ellenőrizni a fogókészülék-működtető mechanizmus
  kialakítását, működőképességét, megmérni a működtetéséhez szükséges erő nagyságát
  - ellenőrizni a vezetősínek kiválasztását, szilárdsági számítását, rögzítését, gyámjait, a sínprofil és a
  gyámozás távolságának a kiviteli tervvel való egyezőségét, a fülke és az ellensúly, illetve a
  kiegyenlítősúly vezetőkészülékeit, önkenő készülékeit
  - ellenőrizni a beépített aknaajtókat, azok biztonsági berendezéseinek megfelelőségét, tűzállóságát és
  a beépítésük, rögzítésük szakszerűségét
  - ellenőrizni a mechanikus biztonsági berendezéseket: a sebességhatároló(k) helyes kiválasztását,
  beépítését, működését, megmérni a kioldási sebességet, és a kötélre kifejtett vonóerő nagyságát,
  ellenőrizni az ütközők kiválasztását, löketét, minimális és maximális tömegadatait a névleges
  sebesség függvényében, megfelelő rögzítését és működését, ellenőrizni a felfelé mozgó fülke
  sebességtúllépése ellen védő és a fülke ellenőrizetlen elmozdulása ellen védő berendezés helyes
  kiválasztását és megfelelő működését
  - próbával ellenőrizni a hidraulikus felvonók csőtörésre záró, illetve fojtó-visszacsapó szelepét, a
  zuhanásgátló és a süllyedésvédelemi rendszer működését, a nullnyomás-védelmet
  - ellenőrizni a villamos biztonsági berendezéseket, a felvonó fő-, biztonsági és jelző áramköreinek
  helyes működését, funkcionális próbával ellenőrizni a felvonó vezérlésének helyes működését,
  ellenőrizni a motor hővédelmét, a motor menetidő ellenőrző berendezését, az elektromos vezetékek
  kiválasztását, szigetelését, a sorkapocs-kötéseket, a véletlen érintés elleni mechanikai védelmeket, a
  villámvédelem szakszerű kialakítását, a végálláskapcsolók helyes működését, beállítását
  - üzemi próbák alapján meggyőződni a felvonó rendeltetésszerű működéséről - ellenőrizni a tűzoltófelvonók és menekülési felvonók (együtt: biztonsági felvonók) kettős
  betáplálását, az azok közötti átkapcsolást, a biztonsági felvonó vezérlésének helyes működését
  épülettűz esetét feltételezve, az épülettűz alatt nem működtethető felvonók vezérlésének helyes
  működését épülettűz esetét feltételezve
  - ellenőrizni a fülkében rekedt utas biztonságos mentésének megoldását
  - ellenőrizni az üzemügyelet, illetve a diszpécserközpont megfelelő működését, a vészjelzés, illetve a
  távvészjelzés kialakítását, helyes és jóváhagyott működését
  - ellenőrizni, hogy a berendezést rendszeresen és szakszerűen karbantartják-e, az üzemeltetés
  biztonságos-e, ellenőrzi a felvonó általános műszaki állapotát, a részegységek és az alkatrészek
  kopását, meghatározni a szükséges javítások mértékét és javaslatot tenni a szükséges felújításokra
  - biztonságot érintő hiányosság esetén megelőző intézkedést tenni, szükség esetén leállítani a
  berendezést
  - megállapításait a gépkönyvben és jegyzőkönyvben dokumentálni, illetve azokról tájékoztatni az
  üzemeltetőt, teljesíteni az országos nyilvántartás felé fennálló adatszolgáltatási és bejelentési
  kötelezettségét, műszaki, jogi, gazdaságossági célú felhasználásra szakvéleményt készíteni"

  A szakképzés moduljai

 • Munkaerőpiaci információk

  Béradatok (medián) Felvonóellenőr

  Gondold végig, hogy amikor tornasorba áll az osztály, ki áll középen!
  Az ő testmagassága lesz az osztályodban a testmagasság medián értéke. Ehhez hasonlóan az ábrán látható medián az adott szakmákban dolgozók nagyság szerint sorba rendezett béradatainak középső értéke.

  Kohászati technikus
  282700 Ft
  Erőművi kazángépész
  256780 Ft
  Erőművi gépész
  256780 Ft
  Erőművi blokkgépész
  256780 Ft
  Létesítményi energetikus
  243191 Ft
  Gépgyártástechnológiai technikus
  240000 Ft
  Mechatronikai technikus
  240000 Ft
  Fluidumkitermelő technikus
  234203 Ft
  Épületgépészeti előkészítő
  234031 Ft
  Emelőgép-ügyintéző
  229000 Ft
  Épületgépész technikus
  227125 Ft
  Fluidumkitermelő
  220000 Ft
  Nyomástartóedény-gépész
  220000 Ft
  Felvonóellenőr
  210000 Ft
  Mozgólépcső ellenőr
  210000 Ft
  Szerszámkészítő
  208212 Ft
  Hűtéstechnikai berendezés üzemeltető
  205000 Ft
  Erőművi gőzturbina gépész
  205000 Ft
  Gázturbina gépész
  205000 Ft
  Mélyfúró
  202825 Ft
  Bányaművelő technikus
  200000 Ft
  Gázipari technikus
  200000 Ft
  Háztartási gépszervíz szaktechnikus
  194223 Ft
  Automatikai berendezés karbantartó
  189621 Ft
  Külszíni bányász
  188300 Ft
  Bányaművelő
  188300 Ft
  Gépi forgácsoló
  187600 Ft
  CNC gépkezelő
  187600 Ft
  Mechatronikus-karbantartó
  185000 Ft
  Jármű- és gépszerelő
  182000 Ft
  Építő- szállító- és munkagép-szerelő
  182000 Ft
  Felvonó karbantartó-szerelő
  180000 Ft
  Felvonószerelő
  180000 Ft
  Mozgólépcső karbantartó-szerelő
  180000 Ft
  Olvasztár és öntő
  169803 Ft
  Vas- és acélfeldolgozó
  168445 Ft
  Járműipari fémalkatrész-gyártó
  168274 Ft
  Járműipari karbantartó technikus
  165565 Ft
  Bevontelektródás kézi ívhegesztő
  162503 Ft
  Fogyóelektródás védőgázas ívhegesztő
  162503 Ft
  Gázhegesztő
  162503 Ft
  Volfrámelektródás védőgázas ívhegesztő
  162503 Ft
  Hegesztő
  162503 Ft
  Ipari gépész
  161113 Ft
  Gyártósori gépbeállító
  161113 Ft
  Épület- és szerkezetlakatos
  160441 Ft
  Finommechanikai műszerész
  159600 Ft
  Fegyverműszerész
  159600 Ft
  Vadászpuska műves
  159600 Ft
  Hűtő-, klíma- és hőszivattyú berendezés-szerelő
  158158 Ft
  Hűtő- és légtechnikai rendszerszerelő
  155194 Ft
  Csőhálózatszerelő
  155000 Ft
  Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő
  155000 Ft
  Víz-, csatorna- és közmű- rendszerszerelő
  155000 Ft
  Gáz- és hőtermelő berendezés-szerelő
  155000 Ft
  Gázipari műszaki-biztonsági felülvizsgáló
  155000 Ft
  Vízgépészeti és technológiai berendezésszerelő
  155000 Ft
  Ipari olaj- és gáztüzelő-berendezés kezelő
  154500 Ft
  Kisteljesítményű kazán fűtő (max. 2 t/h)
  154500 Ft
  Kazánkezelő (2-12 t/h között)
  154500 Ft
  Kazángépész (12 t/h felett)
  154500 Ft
  Gépi kovács
  151206 Ft
  Hengerész
  151206 Ft
  Kéményseprő
  151000 Ft
  Építő- és anyagmozgató gép kezelője (a szakmairány megjelölésével)
  150674 Ft
  Autógyártó
  142000 Ft
  Gyártósori gépész
  137476 Ft
  Öntészeti mintakészítő
  135000 Ft