Cookie / Süti tájékoztató
Kedves Látogató! Tájékoztatjuk, hogy a honlap felhasználói élmény fokozásának érdekében cookie-kat alkalmazunk. A honlapunk használatával ön a tájékoztatásunkat tudomásul veszi.
Rendben

Egészségügyi asszisztens

 • Képzési információk
 • Iskolák
 • A Szakma leírása
 • A képzés alapvető jellemzői

  Szakmanév

  Egészségügyi asszisztens

  Szakmajegyzék azonosító

  509130302

  Ágazat

  Egészségügy

  Iskolai rendszerű képzési idő

  Alapfokú iskolai végzettséggel: 5 év; Érettségivel: 2 év

  Munkakör

  1. Szakmairány: Audiológiai asszisztens: Az audiológiai asszisztens az ép hallásúak és a hallássérültek vizsgálatával foglalkozik. Tevékenységét részben önállóan, és az audiológus szakorvos felügyeletével végzi. Vizsgálati, gondozási időpontokat egyeztet. Megtervezi a hallásvizsgálatok helyes sorrendjét, a szükséges eszközöket, műszereket előkészíti, gondoskodik azok megfelelő működéséről. A vizsgálatok előtt kompetenciájának megfelelő betegtájékoztatást végez. Korszerű diagnosztikai eszközöket használva, szubjektív és objektív hallásvizsgálati módszereket alkalmaz, részt vesz a halláscsökkenés mértékének, típusának, helyének pontos meghatározásában, kivizsgálásában, dokumentálásában. Feltárja a hallássérült páciens fizikai és pszichikai állapotát, szükségleteit, hallásjavító eszközének kiválasztásában és egyénre szabott beállításában segédkezik. Az ép hallás megőrzése érdekében prevenciós tevékenységet, egészségügyi felvilágosítást végez a hallást érintő, befolyásoló, károsító civilizációs és egyéb ártalmakról. A kivizsgálást, rehabilitációt alkotó team tagjaival együttműködik, kommunikációjában szakmai nyelvezetet használ. Munkája során betartja a szakmai protokollokat, az etikai, higiéniai, adatvédelmi, munkavédelmi, tűzvédelmi, társadalombiztosítási szabályokat. Tudását, ismereteit folyamatosan bővíti, nyitott és érdeklődik a szakterületét érintő és ahhoz szorosan kapcsolódó társterületek új diagnosztikai eljárásai és a hallásrehabilitáció újdonságai iránt. 2. Szakmairány: Endoszkópos asszisztens: Az endoszkópos asszisztens az endoszkópos beavatkozások kivitelezésének aktív közreműködője, az endoszkópos team egyik tagja. Az emésztőrendszer betegségeinek felderítésében, kivizsgálásában, terápiájában segíti az endoszkópiát végző orvos munkáját, asszisztál a beavatkozások kivitelezése során. Az endoszkópos beavatkozásokhoz szükséges pszichés és szomatikus beteg előkészítést végzi, kompetenciájának megfelelően. Szövettani mintavételi eljárásokat kivitelez, a mintát, a kísérő dokumentum elkészítése után, eljuttatja a patológiai osztály részére. A beavatkozásokhoz használt endoszkópokat előkészíti, és szaktudásának megfelelően ellenőrzi azok működését. Az endoszkópos diagnosztikus és terápiás beavatkozásokhoz szükséges tartozékokat az előírásoknak megfelelően használja. A beavatkozásokhoz használt endoszkópokat magas szintű fertőtlenítési eljárással teszi újra használhatóvá. Az egyszer használatos endoszkópos tartozékokat az előírt hulladékkezelési szabályoknak megfelelően tárolja. A többször használatos eszközöket az előírásnak megfelelően fertőtleníti és sterilizáltatja. Az adott egészségügyi ellátó rendszerben használt informatikai rendszert ismerve végzi a betegek előjegyzését, szervezi az endoszkópos laboratórium vizsgálatait. A használt dokumentumokat szakmai nyelvezet használatával kitölti és azok archiválásában részt vesz. Szakmai tudását folyamatosan bővíti, szakmai konferenciákon, továbbképzéseken vesz részt. 3. Szakmairány: Fogászati asszisztens: A fogászati asszisztens a fogorvos irányítása és ellenőrzése mellett segédkezik a mindennapi fogászati kezeléseknél, beavatkozásoknál. A fogászati beavatkozások során összefüggéseiben, következetesen és megfelelő helyzetfelismerő képességgel alkalmazza tudását. Részt vesz az általános és speciális fogászati kezelések előkészítésében, a beavatkozások során közvetlenül segédkezik a fogászati team tagjainak a páciens körüli teendők ellátásban, asszisztál a fogorvosnak. A fogászati eszközök, anyagok, gépek gyártói előírásai alapján üzemelteti a fogászati egységkészüléket és a különböző speciális fogászati gépeket, berendezéseket. Gondoskodik a fogászati eszközök, anyagok, gépek javításáról, pótlásáról. Végzi a páciensesek előjegyzését a fogászati kezelésekre, fogadja a rendelésre érkező pácienseket. Előkészíti a különböző beavatkozáshoz szükséges eszközöket, anyagokat, gyógyszereket, az érzéstelenítéshez szükséges gyógyszereket. Segédkezik a különféle tömések készítésénél, a fogak gyökérkezelésénél, a fogpótlások készítésénél, szájsebészeti beavatkozásoknál, a szájnyálkahártya és fogíny kezeléseknél, illetve a gyermekfogászati beavatkozásoknál a fogszabályzás menetében. Elkészíti a röntgenfelvételeket, valamit eljuttatja azokat a fogorvos részére. A páciensek részére egészségnevelési és fogászati megelőző felvilágosítást nyújt. Munkája során fertőtlenítő, sterilizálási eljárásokat alkalmaz, a higiénés előírásokat betartja és betartatja. Folyamatosan kommunikál a fogorvossal, páciensekkel, a fogászati team tagjaival és szükség esetén a hozzátartozóval, gondozóval. A mindennapi adminisztrációs és dokumentációs munkája során rendszeresen használja az infokommunikációs eszközöket. Rosszullét esetén elsősegélyt nyújt a rendelőben. Szakmai tudását folyamatosan bővíti, szakmai konferenciákon vesz részt. 4. Szakmairány: Gyógyszertári asszisztens A gyógyszertári asszisztens a gyógyszerellátás területén foglalkoztatott egészségügyi szakember, aki gyógyszerész irányítása mellett vesz részt a gyógyszerellátásban. Segíti a gyógyszerész munkáját a gyógyszertárakban, gyógyszerkészítő laboratóriumokban, gyógyszerraktárakban, gyógyszernagykereskedelemben és kórházakban. Részt vehet gyógynövény forgalmazás területén is. A gyógyszertári asszisztens gyógyszertechnológia, ügyviteli, gazdálkodási résztevékenységeket végez. Laboratóriumi munkafolyamatokban segédkezik, gyógyszerkészítésnél közreműködik, gyógyszerformákat önállóan kialakít, aktározási és tárolási feladatokat végez, ügyviteli, adminisztratív feladatokat lát el. 5. Szakmairány: Kardiológiai és angiológiai asszisztens: A kardiológiai és angiológiai asszisztens az egészségügyi ágazatba tartozó, járóbeteg szakellátásban, fekvőbeteg intézményekben dolgozó egészségügyi szakdolgozó., aki a gyógyító csapat tagjaként, az orvos utasítására önállóan, vagy az orvossal együttműködve végzi tevékenységeit. Megfelelő kapcsolatteremtő, jó kommunikációs képességgel rendelkezik. Munkáját hivatásként gyakorolja, betartja annak etikai és jogi normáit, biztosítja a minőségi betegellátást. A betegeket vizsgálatok, beavatkozások előtt, alatt és után szakszerűen, kompetenciája keretein belül ájékoztatja. Szakorvos irányítása mellett önállóan, vagy az orvossal együttműködve elvégzi a szív és érrendszeri megbetegedésekben szenvedők állapotfelmérését és vizsgálatát. Előkészíti a vizsgálatokhoz szükséges eszközöket és berendezéseket. Gondoskodik azok megfelelő, biztonságos működéséről és működtetéséről. Vizsgálatok és beavatkozások alatt és közvetlenül utána asszisztál, segédkezik, észleli a beteg állapotát, állapotváltozásait. Szív- és érrendszeri rosszulléteket felismeri, az orvos megérkezéséig az életveszély elhárítását megkezdi. Az eszközöket tisztán tartja, előkészíti az aszepszis - antiszepszis szabályai szerint. Egészségnevelő, egészségfejlesztő tevékenységet folytat. Vizsgálati, kezelési, ellátási időpontokat előjegyez, koordinál. A betegek adatait, vizsgálati eredményeit és a kezeléseket szakszerűen és pontosan dokumentálja. Szakmai, nyilvántartási és ügyviteli adminisztrációt végez. Szakmai tudását folyamatosan fejlesztve közreműködik a gyakorlati oktatásban, a kutatómunkában, minőségfejlesztésben. 6. Szakmairány: Klinikai neurofiziológiai asszisztens: Tevékenysége során, az egészségügyben, az ideggyógyászati szakmához tartozó, diagnosztikai vizsgálatokat végez. A központi és perifériás idegrendszer anatómiáját ismeri, speciális gépekkel vizsgálja működését. Méri, regisztrálja a kapott eredményeket, azokat dokumentálja és archiválja. Vizsgálatok végzéséhez szükséges műszaki ismerettel /földelés, árnyékolás, érintésvédelmi, ellenállás, vezetési sebesség fogalmával/ rendelkezik. Az ideggyógyászati kórképeket ismeri, a kórképekre jellemző eltéréseket, hullámformákat a neurofiziológiai vizsgálatok alatt felismeri. Vizsgálati időpontokat előjegyez, koordinál, informatikai rendszer használatával. Előkészíti a beteget a neurofiziológiai vizsgálatokra. EEG, EP- kiváltott válasz- vizsgálatokat önállóan végez. Felismeri az EEG, EP, ENG, EMG felvétel hullámformáit. Felismeri az epilepsziás rohamot. Elhelyezi a beteget az orvos által végezhető ENG, EMG vizsgálatokhoz, dokumentációt vezet a vizsgálatról. Elvégzi az EEG, EMG gépek hitelesítését, műszaki állapotát biztosító, napi beállításokat, kalibrációkat. A gépek karbantartását részben önállón végzi, a rendszeres karbantartást megrendeli. A vizsgálatokhoz szükséges elektródák, paszták pótlásáról gondoskodik. A rendelő higiénéjéhez szükséges fertőtlenítő, kéztörlő, papírlepedő, kesztyű pótlásáról gondoskodik. A keletkezett hulladékokat a hulladékkezelés szabályai szerint kezeli. Szakmai tudását folyamatosan bővíti, szakmai konferenciákon részt vesz, az új eljárásokat a tevékenységébe beépíti. Megosztja a munkája során szerzett szakmai tapasztalatait, szakmai előadás formájában. 7. Szakmairány: Perioperatív asszisztens: Az érzéstelenítési eljárások után a beteg megfigyelését és ellátás ápolási szempontjainak elsajátíttatását elvégzi. Segítséget nyújt a diagnosztikus vizsgálatok és terápiás eljárások előkészítésében, elvégzésében és a vizsgálat utáni teendőkben is. A perioperatív asszisztens részt vesz az operáló team tagjaként a munkában, a műtéti beavatkozások során a műtői tevékenység megszervezésében, az anyagok és eszközök megrendelésében, dokumentálásában. 8. Szakmairány: Radiográfiai asszisztens: A radiográfiai asszisztens diagnosztikai és terápiás betegellátás területén tevékenykedik, csapat tagjaként, szakorvos, vagy diplomás képalkotó diagnoszta irányításával. Munkáját hivatásként gyakorolja, betartja etikai normáit. A hivatásához szükséges kommunikációs készséggel rendelkezik, segíti az ellátásra kerülő egyén szükségleteinek kielégítését, prevenciós feladatokat lát el. Kompetenciájának megfelelően egészségnevelést és betegedukációt végez. A vizsgálati kérőlapoknak megfelelően képi diagnosztikai vizsgálatokat (alap-, speciális, és kiegészítő felvételek) végez, részben önállóan, részben orvosi utasításra, valamint diagnosztikus és terápiás eljárások során a beteget előkészíti, a vizsgálatoknál asszisztál. Invazív beavatkozásokhoz ellenőrzi, előkészíti a kontrasztanyagokat, készenléti gyógyszereket, eszközöket. A vizsgálat alatt folyamatosan monitorozza a beteget, az észlelt elváltozásokat azonnal jelzi szakmai felettesének (szakasszisztens, diplomás képalkotó diagnoszta, radiológus), és haladéktalanul megkezdi a kontrasztanyag szövődmények elhárítását. Munkája során fertőtlenítő eljárásokat alkalmaz, a higiénés előírásokat betartja és betartatja. Kikérdezi a beteget a vizsgálattal összefüggő anamnesztikus adatokról (korábbi, vagy jelenlegi betegségeiről, szedett gyógyszereiről, esetleges korábbi allergiás reakciókról), valamint a beteg állapotáról. Tájékoztatja a beteget a vizsgálat előkészületeiről, vizsgálat menetéről, és a vizsgálat utáni teendőkről. Folyamatoson bővíti szakmai tudását, szakmai konferenciákon részt vesz.
 • Iskolák

  Képzést oktató iskolák:

  A választott szakmát oktató iskolák jelen oldalon bemutatott listája a KIR-STAT adatbázisán alapszik, amely csak részleges képet nyújt a képzést adó intézményekről. Ha egy konkrét szakma érdekel, mindenképpen keresd fel az adott iskolát, mert a szakmák oktatása évről évre is változhat. Továbbá próbálj meg minél több forrásból tájékozódni az iskolák listájáról.

  Az iskolák neve mellett láthatod, hogy az adott intézmény diákjai hogyan teljesítettek az Oktatási Hivatal által 2019-ben lebonyolított Országos Kompetenciamérésen az ország összes tanulójához képest. Amennyiben felkeltette az érdeklődésedet egy iskola, akkor az iskola nevére, majd az "OKM jelentés letöltése" gombra kattintva letöltheted a részletes információkat a kompetenciamérés eredményeiről (pl. a szakképző iskolai telephelyen tanulók teljesítménye). További információ az Országos Kompetenciamérésről itt érhető el: www.kir.hu/okmfit

  Képzést oktató iskolák
  OKM Matematikai eredmény, 2019
  OKM Szövegértés eredmény, 2019

  smiley Az adott iskola tanulói jobban teljesítettek, mint az ország összes szakképző iskolai tanulója.

  smiley Az adott iskola tanulói hasonlóan teljesítettek, mint az ország összes szakképző iskolai tanulója.

  smiley Az adott iskola tanulói rosszabbul teljesítettek, mint az ország összes szakképző iskolai tanulója.

  smiley Ezen iskola esetében nem érhető el OKM adat.

 • background image

  Egészségügyi asszisztens

   

  Egészségügy  ágazat  5  éves  képzése,  amely  érettségi  és  technikusi  szintű  szakképzettség 
  megszerzésével  zárul.  Választható  szakmairányok:  Audiológiai  asszisztens,  Endoszkópos 

  asszisztens, 

  Fogászati  asszisztens

  Gyógyszertári  asszisztens

  Kardiológiai  és  angiológiai 

  asszisztens, Klini

  kai neurofiziológiai asszisztens

  Perioperatív asszisztens

  Radiográfiai asszisztens.

   

  Az  egészségügyi  asszisztens  a  járóbeteg  szakrendelőkben,  gondozókban  orvos  irányítása 
  mellett,  önállóan  vagy  vele  együttműködve  végzi  a  munkáját.  Elősegíti  és  biztosítja 

  betegellátás,  gondozás  feltételeit,  asszisztál  a  beavatkozásoknál,  segédkezik  a  műszeres  és 
  fizikális vizsgálatok végzésében.

   

  KOMPETENCIAELVÁRÁS

   

  Precizitás,  állóképesség,  szervezőkészség,  döntésképesség,  konfliktusmegoldó  készség, 
  információgyűjtés, gyakorlatias feladatértelmezés, rendszerező képesség, problémaelemzés és 

  -

  megoldás, hibaelhárítás, intenzív munkavégzés, műszaki érzék.

   

  A SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ

   

   

  előkészíti

   

  a rendelőt és a beteget a

   

  vizsgálatokra;

   

   

  közreműködik a vizsgálatok és a beavatkozások során, önálló részfeladatokat lát

    el; 

   

  betegelőjegyzést, betegirányítást végez;

   

   

  szükség esetén mentőt hív, betegszállítást

   

  intéz;

   

   

  a szakrendelőkben lévő műszereket, eszközöket tisztán

   tartja. 

  Ajánlott  minden  fiatal  számára,  aki  jó  verbális  képességgel  rendelkezik,  könnyen  teremt 
  kapcsolatot, fontos számára a mások iránti felelősségvállalás és segítségnyújtás, érdeklődik a 
  fejlett egészségügyi technológiák iránt.