Fluidumkitermelő technikus

OKJ: 5454402

A képzés alapvető jellemzői:
Szakmanév Fluidumkitermelő technikus
OKJ 5454402
Szakmacsoport Gépészet
Iskolai rendszerű képzési idő 2 év
Iskolarendszeren kívüli képzési idő 900-1300 óra
Munkakör
"Az ásványi nyersanyagot kutató, kitermelő, tároló és elszállító berendezések, az ásványi nyersanyagot előkészítő
és elsődlegesen feldolgozó üzemek létesítésének, telepítésének, működtetésének, karbantartásának műszaki
ellenőrzését végzi, feladata az előírásoknak megfelelő teljesítmény biztosítása
Bányászati tevékenységek ellenőrzését, normaidő-, teljesítmény mérését, ásványvagyon felmérését, termelvényés
készletmennyiség becslését, mérését végzi Részt vesz a bányaveszélyek kialakulását megelőző, és a kialakult bányaveszélyek elhárítását célzó intézkedések
meghozatalában, valamint végrehajtásában
Érvényben lévő védelmi utasítások megvalósíthatóságát ellenőrzi, a munkakörnyezetet figyelemmel kíséri,
gondoskodik a biztonság fenntartásáról
Művelési határokat, tevékenységi terület tűz ki, termelő-berendezéseket, munkaeszközöket választ ki
Gépek, berendezések, egyéb technikai eszközök állapotát ellenőrzi
Biztonsági berendezéseket működtet
Veszélyes anyagokat, hulladékot, környezettudatosan kezel, mentesít
Közlekedési utakat készít, külszíni/földalatti létesítményeket, mozgáspályákat épít, energiaellátást kiépít.
Emelő-, vontató-, fúró-, szállítóberendezéseket kezel, biztosítószerkezeteket, berendezéseket alkalmaz.
Megújuló-energia fajták hasznosítását biztosító gépeket, berendezéseket alkalmaz, beszabályoz, üzemeltet
Gázipari tüzelőberendezéseket alkalmaz, beszabályoz, üzemeltet.
Gázipari mérőberendezések kezel, gáztechnológiai méréseket végez
A szakképesítéssel rendelkező képes:
- értelmezni a terveket, részletterveket készíteni és szerkeszteni
- elkészíteni az ajánlatot, elkészíteni a vállalást
- elkészíteni a kivitelezési és szerelési munkákat
- irányítani a kivitelezési és szerelési munkákat
- megszervezni az üzembe helyezési, beszabályozási, átadás-átvételi tevékenységeket
- elvégezni a létesítmény üzemeltetésével kapcsolatos tevékenységeket
- tervezni és irányítani a karbantartási feladatokat
- tervezni és szervezni a javítási feladatokat
- tervezni és szervezni az átalakítási, korszerűsítési munkákat
- tervezni és szervezni a bontási, hulladékkezelési és – hasznosítási feladatokat
- elvégezni az általános, adminisztratív jellegű tevékenységeket
- működtetni a különböző fluidumkitermelő-rendszerek felszíni szerelvényeit, berendezéseit
- szénhidrogén mezők gyűjtő- és előkészítő rendszereit kezelni
- termelő kutakat, szállító távvezetékeket ellenőrizni
- szerelési vázlatot készíteni
- gáztüzelő berendezéseket beszabályozni, üzemeltetni, karbantartani és javítani
- gáz- és tüzeléstechnikai méréseket végezni
- propán-bután gáz technológiát kezelni
- az alternatív energia hasznosításához kiválasztani a megfelelő technológiát
- használni a megújuló energiákat, üzemeltetni a berendezéseket
- energetikai méréseket, számításokat végezni
- szerszámokat, gépeket, motorokat, szivattyúkat kezelni, üzemeltetni
- mélyfúró berendezésen kőzetbontási, lyukbefejezési, kútjavítási munkálatokat végezni
- gépeket, berendezéseket karbantartani, gondoskodni az üzemszerű működésükről
- fluidum kitermelést végezni"
A szakképzés moduljai Országos modultérkép
Kapcsolódó részszakképesítések
Bementi követelmények érettségi végzettség
Betölthető munkakörök
A szakma a 2011. évi Országos Képzési Jegyzék következő szakképzéseinek feleltethető meg:
Fluidumkitermelő technikus