Kőolaj- és földgázfeldolgozó gép kezelője

FEOR kód: 8131

A képzés alapvető jellemzői:
Szakmanév Kőolaj- és földgázfeldolgozó gép kezelője
FEOR kód 8131
FEOR leírása Beállítja, kiszolgálja, kezeli és felügyeli az üzemanyagokat (benzin, petróleum, gázolaj) kenőanyagokat, olajszármazékokat (paraffin, vazelin, pakura, bitumen) előállító, nem számítógép vezérelte gépi berendezéseket. Beállítja, kezeli és felügyeli a gázgyártó telepek, gázgyűjtő állomások, gázkutak és gázelosztó hálózatok nem számítógép vezérelte gépeit, berendezéseit.
A szakmában végezhető feladatok
 • a technológiai előírások és a kezelési utasítás betartása;
 • a gyártási technológia jól körülhatárolt részfeladatának (beérkező nyersolaj átvétele, regisztráló műszerek leolvasása, ellenőrzése, kőolajadalékok kimérése, lepárlóberendezések kezelése, fáklya kezelése stb.) elvégzése;
 • a rábízott gépek, berendezések ápolása;
 • a gyártás során felmerülő kisebb hibák elhárítása;
 • a gyártási folyamat zavartalanságának biztosítása;
 • a rábízott berendezések működésének felügyelete, a szükséges beavatkozások (hőmérséklet, nyomás beállítás stb.) elvégzése;
 • a kőolaj ülepítése tartályokban, a szilárd halmazállapotú szennyeződések eltávolítása;
 • a kőolaj kezelése emulzióbontó vegyszerekkel;
 • az olaj és származékai üzemen belül történő szállításának biztosítása a szivattyúk zavartalan működtetésével;
 • a megtisztított nyersolaj hevítése csőkemencékben;
 • a folyamatos üzemű lepárlótornyok üzemeltetése;
 • kőolajpárlatok szétválasztása, elvezetése, lehűtése és tárolása;
 • a torony tetején gőz formájában távozó benzinpárlatok cseppfolyósítása kondenzátorhűtőkben;
 • kőolajpárlatok finomítása fizikai és vegyi eljárásokkal (savazás, szappanosítás, adalékok hozzákeverése stb.);
 • kenőanyagok, kőolajszármazékok és petrolkémiai alapanyagok előállítása;
 • mesterséges úton létrehozott gáz előállítása rossz minőségű szénből, koksz képződésével;
 • a tolózárak és szelepek állásának, valamint a bontáshoz szükséges sűrített levegő nyomásának ellenőrzése műszakkezdést vagy munkavégzést megelőzően;
 • a feldolgozásra váró szén aprítása, tisztítása gépek segítségével;
 • a kemencék ellátása szénnel és a kellőképpen felhevült, kigázosodott koksz kiürítése, lehűtése, majd oltógödörbe szállítása;
 • a gáz kalóriaértékének tűréshatárok között tartása;
 • a kokszot osztályozó berendezések (adagolószalag, törőhenger, vibrátor) kezelése és karbantartása;
 • a földgázkitermelő kutak technológiai berendezéseinek működtetése;
 • a gázfogadó állomások műszereinek figyelése és állásukról napló vezetése;
 • az ütemtervnek megfelelő nyomásviszonyok és a folyamatos gázszolgáltatás biztosítása;
 • a gázhálózat ellenőrzése és az esetleges gázömlések elhárítása;
 • munkavédelmi, tűzvédelmi és környezetvédelmi előírások betartása.
Jellemző munkakörök
 • Benzinreformáló-kezelő
 • Bitumenkeverő
 • Bitumenmelegítő
 • Elegykészítő (koksz- és gázgyártó)
 • Fedélnyitó-kezelő (kokszgyártó)
 • Folyamatkezelő, kokszüzem
 • Gázbontókezelő (gázgyári)
 • Gázfogadóállomás-kezelő, gáznyomás-szabályozó
 • Gázgyári gázkarburáló
 • Gázgyári vízgyűjtőkezelő
 • Gázgyártó, -feldolgozó gép kezelője
 • Gázkondenzáló, -hűtő
 • Gázpalacktöltő
 • Gáztartókezelő
 • Inertgázkezelő
 • Kátrányfeldolgozó (naftalin, útikátrány, szurok, töltőolaj)
 • Kátránytisztító
 • Kénhűtődob-kezelő
 • Kénmentesítő-kezelő
 • Koksz- és gázgyártó
 • Kokszgyártó gép kezelője
 • Kokszolókamra-kezelő
 • Kokszolókemence-felszállócsőkezelő
 • Kokszolókemence-hőfokmérő
 • Kőolajderítő-kezelő
 • Kőolaj-feldolgozó gépkezelő
 • Kőolaj-feldolgozó, -finomító
 • Kőolajipari etilező
 • Kőolajipari savazó, finomító
 • Nedvesszén-előkészítő
 • Nyomástartóedény-gépész
 • Oktángépkezelő
 • Olajfinomító szűrőmester
 • Olajipari gépész
 • Pakura lefejtő
 • Paraffinfinomító
 • Szénmosó
 • Szénszárító
 • Széntörő-kezelő